България с искане до ЕС: РСМ да преследва и осъжда проявите на омраза срещу българите

България представи пред Съвет „Общи въпроси“ на ЕС декларация за необходимостта от ефективно преследване и осъждане на престъпленията от омраза от властите в Северна Македония, предаде репортер на БГНЕС. В тази връзка Съветът на ЕС вчера, 13.12.2022 г., призова РСМ да „подсили допълнително основополагащите права, медийната свобода и свободата на изразяване“ в страната.

Темата е част от върховенството на закона и основните свободи, които са ключов критерий за напредък в процеса на присъединяване към Европейския съюз, се подчертава в декларацията.

С годишните си заключения по политиката на Разширяване от 13.12.2022 г., Съветът на ЕС потвърди „Френското предложение“ по въпроса за европейската перспектива на РСМ, реферирайки към постигнатите договорености от м. юли 2022 г. Според него Скопие трябва да впише българите наравно с останалите части от народи в конституцията си преди да проведе следваща Междуправителствена конференция с Европейския съюз. От Скопие се изисква да прилага добросъвестно Договора за добросъседство и Протоколите по него, като част от критериите за напредък към ЕС. Не на последно място, Скопие следва да разработи и изпълнява План за действие за гарантиране правата на общностите на своя територия, което също включва българите. Именно в този контекст се вписва призивът на Съвета на ЕС от вчера 13.12.2022 г. РСМ да „подсили допълнително основополагащите права, медийната свобода и свободата на изразяване“ в страната.

Българският заместник-министър на външните работи Велислава Петрова изрази сериозно безпокойство от засилващия се брой атаки, мотивирани от омраза и насочени срещу граждани на Северна Македония с българско самосъзнание, в чиято връзка бе представена и въпросната декларация.

„България е дълбоко обезпокоена от нарастващия брой инциденти и нападения срещу организации на граждани на Северна Македония с българско самосъзнание, както и от факта, че разследванията не се провеждат по подходящ начин и няма ефективни присъди. В този контекст и във връзка с т. 59 от заключенията на Съвета подчертаваме необходимостта Северна Македония да продължи усилията си за по-нататъшно укрепване на основните права и необходимостта от активно провеждане на разследвания и за осъдителни присъди за престъпления, мотивирани от омраза“, се казва в декларацията.

България ще следи отблизо този въпрос в контекста на върховенството на закона и основните права, които са основните критерии за оценка на напредъка към членство в ЕС, заключават от българска страна.

Съвет „Общи въпроси“ е приел заключенията от българска страна по политиката на разширяване на ЕС. Заместник-министър Петрова изрази удовлетворение от приетите заключения по темата, съдържащи препотвърждение на вече постигнатите договорености относно започване на реални преговори за членство на Северна Македония при изпълнение на поставените на 18 юли 2022 г. условия от Съвета и изискванията в Преговорната рамка.

Много от ключовите инициативи в тази работна програма отразяват също и резултатите от Конференцията за бъдещето на Европа. Съветът одобри Съвместна декларация на Съвета, ЕК и ЕП по законодателните приоритети на ЕС за 2023-2024 г. Предстои лидерите на трите европейски институции да подпишат Съвместната декларация на 15.12.2022 г.

Ходът идва, след като два български културни центъра в Северна Македония бяха нападнати само дни след като Северна Македония и България се споразумяха да работят за потушаване на напрежението.

През юли беше постигнато споразумение между двете страни, което позволи на Северна Македония да започне процеса за присъединяване към ЕС, след като Скопие се съгласи да въведе промени в конституцията по отношение на промяната в статута на българското малцинство. Но промените в конституцията на Северна Македония изискват мнозинство от две трети в парламента, което в момента не е възможно, поради което няма напредък в процеса на присъединяване. /БГНЕС