ЕС спира всички средства от кохезионния фонд за Унгария

Европейската комисия съобщи, че ще задържи всички 22 млрд. евро от кохезионните фондове на ЕС за Унгария, докато правителството не изпълни условията, свързани с независимостта на съдебната система, академичните свободи, правата на ЛГБТК и системата за предоставяне на убежище.

На 12 декември институциите на ЕС решиха да замразят 6,3 млрд. евро от средствата, докато дясното и евроскептично правителство на Виктор Орбан не изпълни още по-строг набор от 17 условия, свързани също със съдебната система и справянето с корупцията по високите етажи на властта.

22 млрд. евро е сумата от кохезионните фондове на ЕС, която Унгария трябва да получи от дългосрочния бюджет на ЕС между 2021 и 2027 г. Това са трансфери от ЕС, предназначени за изравняване на стандарта на живот между най-богатите и най-бедните членове на 27-те държави-членки на ЕС, изплащани главно като възстановяване на средства, изразходвани за постигане на договорени цели от отделните правителства. 22-те милиарда евро за Унгария са предназначени за програми, включващи образование за деца в неравностойно положение, модернизация на железопътния транспорт, достъп до широколентов интернет и помощ за регионите, засегнати от затварянето на въглищни централи.

Решението за задържане на цялата сума за Унгария беше взето, като в четвъртък Комисията и Будапеща подписаха т.нар. споразумение за партньорство, в което подробно се описва как да бъдат изразходвани парите от бюджета на ЕС, както и 11-те оперативни програми в рамките на политиката на сближаване.

"Европейската комисия счита, че хоризонталното условие за предоставяне на възможност по отношение на Хартата на основните права все още не е изпълнено. Това означава, че Европейската комисия не може да възстановява разходи. Ще продължим да работим с унгарските власти, за да преодолеем това положение", заяви Елиса Ферейра, комисар на ЕС по въпросите на сближаването и реформите.

Спорният унгарски закон, насочен срещу ЛГБТК+, който ограничава преподаването в училищата на предмети, свързани с хомосексуалността и транссексуалността, както и "сериозните рискове за академичната свобода и правото на убежище" означават, че Унгария не спазва Хартата на основните права на ЕС, заяви Комисията и добави, че паричните средства не могат да бъдат изплатени, докато Унгария не възстанови спазването на изискванията.

Правителството на Унгария заяви, че законът, ограничаващ образованието по въпросите на пола и сексуалната идентичност, има за цел да защити децата.

Това, което Унгария ще може да получи без никакви предварителни действия, е 1,5% от средствата под формата на предварително финансиране, както и известно количество парични средства под формата на техническа помощ за подготовката на проектите.

Унгария и ЕС отдавна са в противоречие по отношение на върховенството на закона, корупцията, третирането на сексуалните малцинства, образованието и миграционните политики.

Освен кохезионните фондове, ЕС задържа и безвъзмездните средства на Унгария в размер на 5,8 млрд. евро от Фонда за възстановяване на ЕС, докато правителството не отговори на опасенията относно независимостта на съдилищата. /БГНЕС