ЕС създава нов закон за свободата на медиите

Държавите - членки на ЕС, постигнаха обща позиция по проектозакон, който ще защитава журналистите и правозащитниците срещу неоснователни искове или злоупотреби в съдебни производства, съобщи Съветът на Европейския съюз.


В изявлението се казва, че подобни т.нар. "стратегически съдебни дела срещу общественото участие", наречени SLAPP, са все по-често срещано явление за заглушаване на хората, които се изказват по въпроси от обществен интерес.

С проекта за директива ще се въведат процедурни гаранции срещу такива искове по граждански дела с международно отражение.

Лицата, които се сблъскват с тези дела, ще се ползват от редица процесуални гаранции и защити, включващи финансово обезпечение. Съдът може да реши да изиска от ищеца, т.е. от лицето или дружеството, което е започнало делото, да предостави гаранция за разноските по производството.

Друга възможност е предсрочното прекратяване на делото: Съдията може да реши да отхвърли, след съответното разглеждане, иска като неоснователен на възможно най-ранен етап от производството. В случай че е подадена молба за предсрочно прекратяване на делото, ищецът ще трябва да докаже, че искът не е явно неоснователен.

Третият въпрос е свързан с разходите. Тъй като делата SLAPP често целят да изтощят финансово журналиста, съдът може да реши, че ищецът трябва да поеме разноските по производството, включително разходите за процесуално представителство на обвинения.

Четвъртата възможност се отнася до санкциите: В случай на злоупотреба със съдебно производство съдът може да реши да наложи възпиращи санкции или други подходящи мерки на страната, която е завела производството.

SLAPP обикновено се инициират от влиятелни лица, лобистки групи, корпорации и държавни органи. Тяхната цел е да цензурират, сплашват и заглушават критиците, като ги натоварват с разходите за правна защита, докато се откажат от своята критика или опозиция.

Типични мишени на SLAPP са журналистите и правозащитниците. Други лица, участващи в обществения живот, като изследователи и учени, също могат да бъдат обект на атаки.

Увеличаването на броя на SLAPP е документирано в редица доклади за върховенството на закона, в които се разглежда развитието на този принцип в държавите-членки на ЕС, и в анализи на Съвета на Европа.

Споразумението по общата позиция от 9 юни ще позволи на Съвета на ЕС да започне обсъждания с Европейския парламент, за да се постигне съгласие по окончателния закон. /БГНЕС

Тагове: