ЕС затяга контрола върху фиктивните дружества и укриването на данъци

Европейската комисия очерта планирани по-строги правила за фиктивните дружества заедно с подробности за прилагането на международното споразумение за налагане на минимален 15-процентен данък върху големите мултинационални компании.

Целта на правилата е да се "затегнат гайките на фиктивните дружества - или дружествата с пощенски кутии - използвани като средство за избягване или укриване на данъци", заяви на медийна конференция комисарят по икономиката на ЕС Паоло Джентилони.

Планът трябва да бъде окончателно одобрен от Европейския парламент и всички 27 държави-членки на ЕС, преди да влезе в сила, като целевата дата е началото на 2024 г. Той се състои от три критерия – наблюдение на пасивните доходи на дадено дружество, дали повечето от трансакциите му са трансгранични и дали управлението и администрацията му са възложени на външни изпълнители. Ако всички тези полета са отбелязани, фирмата ще се счита за фиктивно дружество, което подлежи на нови задължения за данъчна отчетност и не може да се възползва от данъчни облекчения. Освен това една държава от ЕС може да поиска от друга държава от ЕС да извърши данъчна проверка на фирма с характеристики на фиктивно дружество. Тези характеристики включват признаци, че дружеството получава повече от 3/4 от глобалните си приходи другаде, а не от стопанската си дейност, или ако повече от 3/4 от активите му са в скъпи имоти или дивиденти на висока стойност.

В същото време Европейската комисия представи предложения от нея законодателен текст за налагане на 15-процентен минимален данък върху корпорациите, както е разработен между страните от ОИСР и след това одобрен от Г-20. ЕС възнамерява да бъде първата юрисдикция, която да приложи споразумението, а текстът предвижда общи правила, които да се прилагат от всички 27 държави в блока.

"Директивата, която предлагаме, ще гарантира, че новата 15-процентна минимална ефективна данъчна ставка за големите дружества ще се прилага по начин, който е напълно съвместим с правото на ЕС", заяви Джентилони.

Членовете на Европейския парламент и държавите от ЕС също трябва да одобрят тази директива. /БГНЕС, АФП