Еврокомисията с план за зелено бъдеще

Европейската комисия (ЕК) представи план за действие, според който Европейският съюз ще се стреми към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата. Това се посочва в документ, разпространен в Брюксел.

"Планът за действие определя цялостна визия за 2050 г .: свят, в който замърсяването ще бъде намалено до нива, които вече не увреждат човешкото здраве и природните екосистеми, и стъпки за постигане на тази цел. Планът свързва всички политики на ЕС за замърсяването и да го предотврати, като се обръща специално внимание на използването на цифрови решения за борба със замърсяването “, се казва в изявление на ЕК.

Конкретните стъпки за постигане на тази цел включват "подобряване на качеството на въздуха с 55% за намаляване на преждевременните смъртни случаи", "подобряване на качеството на водата чрез намаляване на отпадъците, пластмасовите отломки в морето (с 50%) и микропластмасите (с 30%)" и "подобряване качеството на почвата чрез намаляване на загубата на хранителни вещества и използването на химически пестициди с 50%."

Освен това планът призовава за „намаляване с 25% на екосистемите на ЕС, където замърсяването на въздуха застрашава биологичното разнообразие“ и значително намаляване на образуването на отпадъци, включително битови отпадъци.

Както се посочва в изявлението на Еврокомисията, Брюксел ще проведе екологична конференция "Зелена седмица на ЕС" от 1 до 4 юни, на която се планира да се обсъдят въпросите за постигане на нулево замърсяване./БГНЕС