Fibank дава над 19 млн. лв. за микрокредитиране на стартиращи и социални предприятия

Първа инвестиционна банка подписа договор с Фонд на фондовете, който предоставя общо 25.4 млн. лева за изпълнение на финансовия им инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ съфинансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, предаде репортер на БГНЕС.

По този начин банката ще получи 15 млн. лева по програмата, като Fibank е поела ангажимент да осигури и допълнителни средства в размер на 4 825 000 лв. По този начин общата сума, която ще бъде предоставена за микрокредитиране на стартиращи предприятия и социално предприемачество ще бъде в размер на 19.3 млн. лева.

„Условията по кредитите са много добри. Това е достъпно финансиране, с дълъг срок на изплащане и с гратисен период от 2 години по главница. Те са с много ниска лихва. Общата средна лихва е много ниска, защото средствата, които се предоставят по програмата са с нулева лихва, а частта, която финансира банката – 25%, също е на много ниски пазарни лихви. Лихвата е под 2%“, каза пред БГНЕС изпълнителният директор на банката Севдалина Василева.

Тя подчерта, че кредитът се отпуска без такса за кандидатстване, разглеждане и одобрение.

„Средствата могат да бъдат използвани за развитие на нови и съществуващи компании и да бъдат вложени в работен капитал, за развитие на персонала, за придобиване на материални и нематериални активи“, добави още Василева.

Изпълнителният директор на Първа инвестиционна банка посочи, че по линия на тази програма се отпускат кредити между 5000 и 48 895 лв., като те трябва да бъдат погасени в до 10 години.

„Плановете на Fibank са да бъдат финансирани между 650 и 750 предприятия. Ще направим и комуникационна кампания, за да може да достигнем до тези групи, които попадат в обхвата на програмата. Да насърчаваме предприемачеството е нещо много близко до нашата култура и ние бихме искали, използвайки тези средства да стигнем до максимален брой клиенти, на които да помогнем да започнат своята дейност или да я развият“, каза изпълнителният директор.

Севдалина Василева подчерта, че те вече имат опит в микрокредитирането.

„От миналата година лансирахме една програма, която е много близка като идея до тази програма, която подписахме днес и това е програмата Smart Lady за подкрепа и стимулиране на жени предприемачи, където над 75% от нашите клиенти през последната година и нещо са микропредприятия. Проучванията показват, че когато помогнеш на един такъв предприемач, те достигат до още трима, защото подпомагат правенето на бизнеса и от тях. Така че се изгражда една мрежа, която като цяло изгражда и стимулира развитието на икономиката“, заяви Василева.

Тя подчерта, че ще направят широка комуникационна кампания чрез своите над 155 офиса в цялата страна, за да достигнат до хората, които имат нужда от такова финансиране.

Такива договори бяха подписани и с още две микрокредитиращи институции – „Сис кредит“ и „Микрофонд“, които ще могат да предоставят съответно 2.84 млн. лв. и 3.23 млн. лв.

На събитието присъства и заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която каза, че темата за предприемачеството винаги е била в полезрението на министерството им.

„Решихме да рискуваме в този програмен период, създавайки тези инструменти, насочени към млади хора до 29 г., насочени към хора, които поради някаква причина са извън пазара на труда, насочени към социалното предприемачество“, обясни Русинова и добави, че независимо, че в България има рекордно ниска безработица, то все още има места, където тя е доста по-висока от средната за страната, тъй като там няма бизнес, който да поеме работната сила.

„Вярваме, че възможностите за микрокредитиране на предприемчиви хора, които в рамките на собственото си населено място могат да направят една малка семейна фирма и да стартират своя бизнес е добър начин за създаване на заетост и за подкрепа на иновативни и мислещи хора, които искат да развиват свой бизнес“, подчерта зам.-министърът.

Русинова посочи, че това е втори транш по оперативната програма и днес са подписани нови споразумения. Тя съобщи, че в рамките на първото споразумение са предоставени 30.4 млн. лева. и до момента са отпуснати близо 100 кредита. Те са използвани за отваряне на кабинети за дентална медицина, ай ти фирми, малки ресторанти в туристическите райони на страната.

„За първи път социални предприятия могат да кандидатстват за микрокредитиране. До момента ние сме създали малко над 250 социални предприятия с грантово финансиране. Това са комбинации на общински предприятия, на неправителствени организации, на търговски дружества, които изпълняват социални дейности, назначавайки хора с увреждания, хора, които са в неравностойно положение на пазара на труда“, обясни Русинова и добави, че сега след като им свършат отпуснатите досега средства с този инструмент ще имат възможност да продължат дейността си

или да го разширят.

Изпълнителният директор на Фонд на фондовете Александър Георгиев заяви, че с тези средства се очаква да бъдат подпомогнати 850 стартиращи и социални предприятия. Той уточни още, че сумата за микрокредитиране трябва да бъде отпусната на крайните клиенти до края на 2023 г., а погасяването им трябва да стане до края на 2031 г. /БГНЕС