Газовата връзка Петрич-Струмица извън 10-годишния план на „Булгартрансгаз“

10-годишен план за развитие на газовата инфраструктура представи обществения оператор „Булгартрансгаз" пред Комисията за енергийно и водно регулиране, предаде репортер на БГНЕС.

В стратегията като приоритетни са определени изграждането на междусистемните газови връзки със съседните държави и разширението на газовото хранилище в Чирен.

Същевременно стана ясно, че в плановете не се предвижда изграждане на ключовия газопровод Петрич-Струмица, съобщи Ясен Иванов, началник „Анализи и международна дейност“ в „Булгартрансгаз“ в отговор на запитване от Българската газова асоциация.

Критиката на сдружението към оператора е, че трябва да се насочи не само към региони в страната с развита икономика, но и към малки общини. Препоръката е да се направят разклонения на основния газопровод и до по-малки населени места. „Години наред се изоставят редица райони в Северозападна България, дунавски общини и райони от черноморската зона. Това е въпрос не само към националния оператор, а въобще на правителствена политика“, отчете председателят на асоциацията Пламен Павлов. Неговото наблюдение е, че основен минус в 10-годишния план е развитието на инфраструктурата между България и Македония.

„Газопроводът Петрич-Струмица, сигурно е, че пазарен тест сигурно ще бъде постигнат. Информиран съм, че в момента се водят разговори с инвеститор от македонска страна. В тази връзка той е част от поредицата слабо изолирани райони на България. Македония е страната, към която трябва да имаме особено внимание.. Считам, че изграждането няма да е особен финансов проблем на „Булгартрансгаз“, но трябва да бъде изведен на подобаващо място“, убеден е Павлов.

В отговор Ясен Иванов от „Булгартрансгаз“ заяви, че газопроводът е включен в подписаното правителствено споразумение от премиерите Борисов и Заев, но е в „твърде начален стадий, за да бъде включен на този етап в 10-годишния план за развитие на мрежата“.

За развитието на газовата инфраструктура в малките и слаборазвити райони настоя и Дамян Пейчев, който е упълномощен представител на газоразпределителна компания. „Това е един проблем, който нас като лицензианти ни касае пряко, тъй като достъпът до преносна мрежа е проблем, който „Булгартрансгаз“ трябва да реши. Ние изграждаме газоразпределителни газопроводи - не преносни. Нашата част е в урбанизираните територии, но до там трябва да достигне преносна мрежа“, каза той. „Общини без газ знаете какво означава - липса на инвеститори, обезлюдяване, липса на възможности, дори бих казал социален проблем като едно отчаяние в хората. Те просто нямат надежда, нямат възможност, каквото и да било, като планове, като развитие, като дългосрочни, как да кажа, начини с живота в тези градове“, смята Пейчев. /БГНЕС