Гешев: Роботизирането, дигиталната еволюция, са новите условия, на фона на които трябва да работим

Ерата на дигитализацията поставя нови предизвикателства пред борбата с престъпността, налагащи необходимостта от засилване на международното сътрудничество. Това бе фокусът на дискусиите на конференция на Международната асоциация на прокурорите, състояла се в гр. Истанбул, Република Турция, в която участва главният прокурор Иван Гешев, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.


Форумът е организиран от главния прокурор на Турция Бекир Шахин, а темата на срещата бе “Разследването на престъпления в ерата на дигитализацията”. Първата Пан-европейската регионална конференция събра на едно място главни прокурори, представители на прокурорски и разследващи органи и ръководители на организации в сферата на противодействието на престъпността от Европа, Централна Азия и САЩ.

В българската делегация участват още Цветомир Йосифов, началник на отдел “Международен” във Върховна касационна прокуратура (ВКП), и окръжният прокурор на гр. Плевен и председател на Асоциация на прокурорите в България Владимир Николов.

Главният прокурор Иван Гешев подчерта важната роля на дигитализацията за улесняване на разследващите органи в световен мащаб при изпълнение на служебните им задължения, но изтъкна, че все по-бързо развиващите се нови технологии отварят нов сегмент в престъпността. По тази причина разследващите и прокурорите трябва да бъдат изключително изобретателни, за да усъвършенстват прилаганите от тях способи за разкриване и разследване на новите престъпления със същия темп на модернизиране на технологичните способности.

„Новите възможности - роботизирането, дигиталната еволюция, модерните начини за събиране на информацията са новите условия, на фона на които ние трябва да работим, за да опазим правата на нашите граждани и стабилността на правните ни системи“, каза още Иван Гешев.

Главният прокурор на Турция Бекир Шахин също подчерта, че ерата на дигитализацията отваря нова страница пред борбата с престъпността, затова съвместната работа и сътрудничеството е от изключителна важност, тъй като при повечето престъпления в дигитална среда е налице международен елемент.

Специален акцент в дискусиите бе поставен и на важната роля на независимостта на прокурорите и разследващите органи за успешно противодействие на престъпността в международен аспект. “Независимостта на магистратите и в частност на прокурорите е щит срещу опитите за вмешателство в работата им. Призвани сме да я пазим и съхраняваме, а това е възможно само чрез съвместните усилия на цялата международна общност”, заяви генералният секретар на Международната асоциация на прокурорите Хан Мораал.

Главният прокурор на Азербайджан и заместник председател на Международната асоциация на прокурорите Камран Алиев изтъкна, че технологичният подем в много случаи може да изиграе ролята на трамплин към усъвършенстването на методите за разследване на трансгранични престъпления.

Председателят на Върховния касационен съд на Турция Мехмет Акарджа постави специален акцент върху предизвикателствата пред разследващите органи, породени от технологичния подем в наказателноправен аспект.

Обсъдена бе и правната регламентация в отделните национални законодателства на различни видове престъпления, които се извършват онлайн, като престъпленията, свързани с крипто валути, онлайн измамите, спонсорирането на тероризъм, разпространението на наркотици.

В рамките на посещението си в Република Турция, българската делегация проведе двустранни срещи с представителите на разследващите органи от държавите-участнички във форума./БГНЕС