Глад за кредити в еврозоната

Търсенето на кредит сред фирмите от еврозоната достигна максисимума в рамките на 17 години през второто тримесечие в резултат на коронавируса, показа проучване на Европейската централна банка.

Гладът на компаниите за пари през април-юни "отразява особено силните нужди от спешна ликвидност на фирмите", тъй като блокирането обхвана голяма част от еврозоната, съобщи ЕЦБ въз основа на проучване на 144 банки. Търсенето на кредити и тегленето на кредитни линии от фирмите през второто тримесечие достигнаха "най-високия си нетен баланс от началото на проучването през 2003 г.", добави централната банка. Кредиторите информират, че техните кредитни стандарти - критериите, които използват за одобряване на заеми - остават до голяма степен непроменени за компаниите, тъй като много правителства се включиха да гарантират заемите на фирмите. Но същият показател за потребителските кредити и ипотеките се затегна още повече след затягане на гайките през първото тримесечие. Търсенето на ипотечни кредити от домакинствата „силно намаля“, а на потребителски кредит и други заеми спадна до най-ниското си ниво от 2003 г. насам. „По-слабото доверие на потребителите, влошените перспективи на пазара на жилища и по-ниските разходи за стоки за дълготрайна употреба“ оказаха своето влияние, заяви ЕЦБ. Банките очакват по-бавен растеж на търсенето на фирмени заеми през третото тримесечие, докато апетитът на потребителите към ипотеки и по-специално потребителски кредит може да се повиши отново. /БГНЕС