„Гласът на словото” - изложба за Константин-Кирил Философ

„Гласът на словото” е изложба с оригинали от фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, която може да се разгледа от днес в сградата на библиотеката. Експозицията е посветена на 1150-годишнината от Успението на св. Константин-Кирил Философ, предаде репортер на БГНЕС.

Основната част от оригиналните материали в изложбата „Гласът на словото” са от колекциите, съхранявани в специалните фондове на отдел „Ръкописи и старопечатни книги” в Националната библиотека.

Сред тях са някои от по-рядко експонираните паметници на южнославянските и руската ръкописна традиция, както и книжовни паметници, слабо познати досега за широката общественост. Посетителите могат да видят Тиквешкия сборник от втората половина на XV в., съдържащ и текста на Солунската легенда; Дриновския дамаскин и синодик от края на XVI в., изписан в Ловешкия книжовен център; служебния миней за м. февруари от 1608 г., изписан в манастира „Св. Троица” край Враца, както и единствения запазен в България руски хронограф, в който са поместени „Сказание за превода на книгите от гръцки език на славянски” и „Кратко сказание за раждането и живота на св. Кирил”.

Чрез слова, служби и други поетично-песенни произведения за св. Константин-Кирил Философ изложбата представя традицията в развитието на култа към славянския първоучител, отразена както в ръкописната книжнина от първите му векове, така и в старопечатната традиция през Възраждането и до наши дни.

„Нашата изложба съдържа 11 табла и едни от най-ценните ни оригинали са поставени в 10 витрини. Представили сме ръкописната традиция, отразяването на култа към светите братя и по-специално към св. Константин Философ ”, каза доц. Елена Узунова – ръководител на отдел „Ръкописи и старопечатни книги” на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

В една от 10-те витрини може да се видят едни от ранните публикации на словесния текст на „Върви, народе възродени” и нотирането, както и портрет на Стоян Михайловски.

Достъпът е свободен и изложбата може да бъде видяна до 27 май. /БГНЕС