Глобален индекс за мир: Състоянието на мира в България се подобрява

България е на 27-мо място от 163 изследвани страни в света според Глобалния индекс за мир за 2021 г., с 1,557 точки по скала от 1-5, според която колкото по-нисък е резултатът, толкова по-спокойна е страната. Българската държава е с две места по-нагоре от миналата година – от 1,628 точки.

Афганистан е най-малко мирната държава в света с 3,631 точки, следвана от Йемен, Сирия, Южен Судан и Ирак.

От друга страна, Исландия отново е на върха с 1,1 точки като най-мирната държава и е на това място от 2008 г. В петицата попадат и Нова Зеландия, Дания, Португалия и Словения.

Румъния е на две позиции пред България, Северна Македония е на 40-то място, Сърбия на 44-то, Албания на 48-мо, Гърция на 66-то, а Турция на149-то.

Глобалният индекс за мир обхваща 99,7% от световното население и оценява ситуацията въз основа на 23 качествени и количествени показателя, групирани в три области - продължаващи конфликти, сигурност и милитаризация.

В България се наблюдава промяна по отношение на продължаващите конфликти, като се изкачва с едно място – от 6-то на 5-то и с промяна в точките от 1,001 през 2020 г. до 0,001 през 2021 г.

По отношение на обществената безопасност и сигурност страната ни е на 38-мо място, а според милитаризацията – на 78-мо.

Относно платената икономическа цена за насилието в страната, България е на 68-място с 10 419 млн. на БВТ.

Нивото на конфликти в света се е повишило от избухването на пандемията, според годишния Глобален индекс за мир, публикуван днес в Лондон от Института за икономика и мир.

Докладът, който прави оценка на ситуацията през 2020 г., показва, че конфликтите по света се увеличават за девети път през последните 12 години. В 81 държави положението се е подобрило, а 80 отбелязват влошаване през последната година.

Основателят на института Стив Килеле обвинява пандемията.

"Въпреки че общите нива на конфликти и тероризъм са спаднали през 2020 г., политическата нестабилност и насилствените протести са се увеличили," каза Килеле.

Според него икономическото въздействие на пандемията ще създаде допълнителни несигурности, особено в страни, които вече са се борили с тях преди пандемията. Възстановяването вероятно ще бъде много неравномерно, което може да доведе до задълбочаване на проблемите.

Като цяло, Глобалният индекс за мир между януари 2020 г. и април тази година е регистрирал над 500 насилствени събития, свързани с пандемията.

В 25 държави протестите са били повече от преди, докато само в осем държави положението се е подобрило.

Най-лошо е в Беларус, Мианмар и Русия, където властите са предприели строги мерки срещу протестите. Най-голямо подобрение има в региона на Евразия, последван от Северна Америка. Северна Америка е единственият регион, който регистрира подобрения и в трите области, докато Русия и Евразия регистрират подобрения в продължаващите конфликти и безопасността и сигурността, но влошаване в областта на милитаризацията.

По време на периода на наблюдение е имало рязко нарастване на гражданските вълнения в Съединените щати, не само поради пандемията, но и отчасти поради нарастването на движението "Животът на черните има значение" и нахлуването в Капитолия във Вашингтон през януари.

За разлика от това, честотата на убийствата, смъртните случаи от тероризъм и престъпност са намалели значително в много страни по света, въпреки че ситуацията варира значително в различните райони. Например в Афганистан, Бразилия, Южна Африка и Мексико повече от половината население продължава да твърди, че насилието е най-големият риск за тяхната безопасност в ежедневието.

Като регион, според индекса, Европа е най-мирната, но и тук политическата нестабилност се е увеличила. /БГНЕС