Горанов: Придобиването на акции на ПИБ не е държавна помощ

"Първа инвестиционна банка" (ПИБ) отговаря на всички регулаторни изисквания. Имаме увереност, че не сме в хипотезата на държавна помощ.

Това каза финансовият министър Владислав Горанов, след като на извънредно заседание днес правителството реши, че Българската банка за развитие (ББР) ще участва в увеличението на капитала на банката, предаде репортер на БГНЕС.

ПИБ е най-голямата банка, изцяло с български капитал. Активите на ПИБ са общо над 10 млрд. лева, а през 2019 година банката има ръст на депозитите от 761 млн. лева, съобщи Горанов и посочи, че ББР би могла да се разглежда като емитентен партньор.

Финансовият министър съобщи, че за да няма съмнение, ще предложи допълнително увеличение на капитала на ББР.

В рамките на определените със закон правомощия, ББР прояви интерес към придобиване на новоиздадени акции на ПИБ и участва със собствени ресурси в открития аукцион и придоби 77 729 300 броя права. Придобитите права дават правото да бъдат записани 28 265 200 акции от увеличението на капитала на ПИБ. Този брой акции съответства на по-малко от 19 % от уставния капитал на ПИБ, което е под максималния праг, одобрен от БНБ. ББР участва на открития аукцион при публично обявени цени и условия, наравно с всички останали инвеститори. Останалата част от правата от емисията са придобити от други частни инвеститори. Предвид стабилното си финансово състояние, високите нива на капиталовата си адекватност и солидната си ликвидна позиция, ББР е в състояние да финансира придобиването на акциите от увеличението на капитала на ПИБ със собствен ресурс от натрупани резерви, без да използва средства от увеличението на капитала със 700 млн. лв., съгласно Решение на Министерския съвет № 215 от 27.03.2020 г. Участието на частни инвеститори при записването на новоемитираните акции на ПИБ показва, че ББР участва при пазарни условия, по цени и срещу очаквано възнаграждение, които са приемливи за частен инвеститор.

Участието на ББР в увеличението на капитала на ПИБ при публично обявени конкурентни цени и условия на регулирания пазар чрез записване на до 70 на сто от общия обем на записаните и заплатени акции не представлява държавна помощ по смисъла на действащите европейски и национални правила в областта на държавните помощи и може да бъде подкрепено.

Увеличението на капитала на ПИБ е последното условие, което трябва да бъде изпълнено преди присъединяването на България към Банковия съюз на Европейския съюз и Валутния механизъм II (ERM II). ЕЦБ вече припозна увеличението на капитала на ПИБ на регулирания пазар с потенциалното участие на ББР като положителна стъпка към изпълнение на поетите от България ангажименти. /БГНЕС