Гърция: Сделката за реформа на имиграцията отговори на нуждите ни

Гръцкото министерство на имиграцията и убежището реагира положително на реформата в областта на убежището и имиграцията, за която беше взето решение от ЕС.


Държавите от ЕС постигнаха споразумение по дълго отлаганото преразглеждане на правилата на блока за по-справедливо разпределение на приема на търсещите убежище и мигрантите. Швеция, която е ротационен лидер на блока, съобщи за успеха от Люксембург, където дискусията се проведе от министрите на вътрешните работи на ЕС. Споразумението се нуждаеше от мнозинство, представляващо 65% от населението на континента, което беше постигнато, след като години наред то беше "замразено", припомня БГНЕС.

"Новият текст създава задължителен механизъм за солидарност, осигурява трайно намаляване на задръстванията по границите и адаптира ангажиментите по Дъблинския регламент към специфичните характеристики на държавите на първа линия като Гърция. Той подкрепя концепцията за сигурни трети страни", се казва в изявлението на министерството.

В изявлението се дава висока оценка на решението за провеждане на годишна среща на министрите, на която да се обсъди какви нужди трябва да бъдат задоволени.

"Това е нещо, което нашата страна традиционно си поставя за цел".

Отбелязано е и предоговарянето на Дъблинското споразумение, което определя начина на споделяне на отговорността.

"Гърция се пребори за включването в новия регламент на нов критерий, който предвижда, че отговорността за разглеждането на молбата за убежище ще приключи след 18 месеца, от досегашните 10 години, когато молбата бъде отхвърлена при граничните процедури за предоставяне на убежище", се казва още в изявлението.

В изявлението продължава да се уточнява, че тази процедура се използва от Гърция с голяма експедитивност, за да се изясни кой наистина се нуждае от помощ и кой злоупотребява със системата за предоставяне на убежище.

Направена е и нова категория за тези, които са били спасени при издирвателни и спасителни мисии, съобщава "Етнос".

"Като цяло обаче новата система отговаря в по-голяма степен на реалностите, пред които е изправена нашата страна", се подчертава в изявлението.

Друг момент, който се оценява като много важен, е, че законодателството гарантира, че границите на Гърция няма да бъдат препълнени и че ще бъде взет предвид аспектът на националната сигурност.

"Споразумението е само една от стъпките в усилията за достигане на крайната точка на пътя, която е приемането на Пакта за имиграцията и убежището, състоящ се от 11 законодателни акта", се отбелязва в изявлението. / БГНЕС