Инвестицията за разширяването на „Чирен“ може да се откупи за 17 години

Срокът за откупуване на инвестициите в разширяването на подземното газово хранилище в „Чирен“ е 17 години след началото на експлоатацията, предаде репортер на БГНЕС.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е одобрила среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за дейността съхранение на природен газ в размер на 4,73% преди данъчно облагане. Това е и очакваната норма на възвръщаемост, залегнала в разработените бизнес план и Анализ разходи-ползи. В разработените материали се очаква срокът за откупуване на инвестициите да бъде около 17 години след началото на експлоатация“, заявява енергийният министър Румен Радев, отговаряйки на депутатски въпрос.

Проектът за разширяване на капацитета на „Чирен“ е от стратегическо значение за подобряване на енергийната сигурност и повишаване на конкуренцията и ликвидността на пазара на природен газ в страната и региона. Този проект е от „общ интерес“ съгласно регламентите на ЕС.

БГНЕС припомня, че на 5 април „Булгартрансгаз“ и „Ю Джи Ес Дрилинг Чирен“ подписаха договор за изграждането на сондажи за разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд“.

След завършването на проекта в хранилището ще могат да се съхраняват 1 млрд. куб.м. газ, което представлява 1/3 от потреблението на „синьо гориво“ в страната. Дневният добив трябва да се увеличи до 10 млн. куб. м., а нагнетяването трябва да се повиши до 8 млн. куб. м. на ден.

Разширяването на ПГХ ще струва 500 млн. лв. От тази сума 78 млн. евро са по линия на грантово финансиране по Механизма за свързване на Европа. България кандидатства по него през 2021 г. и през януари 2022 г. проектът беше един от петте одобрени, като той бе единственият в областта на природния газ. 87 млн. лв. ще бъдат заем от Българския енергиен холдинг. Останалата част от финансирането ще се търси от американски институции. /БГНЕС