Инж. Николай Николов: Не ни е страх и всеки ден се борим да няма посегателства върху българската гора

Нашата работа е да се борим с незаконната дървесина и всички служители ежедневно са на първа линия. Искам да заявя категорично, че не ни е страх от подобни неща и сме всеки ден на терен и се борим за това да няма посегателства върху българската гора.

Това каза в интервю за БГНЕС и.д. директор на Регионална дирекция по горите – София инж. Николай Николов.

С него разговаряме по повод съвместната проверка от 21 март т.г. от страна на Регионалната дирекция по горите – София и Инспекцията по труда – София област, извършена на територията на Община Ихтиман, по време на която е проявена агресия към един от служителите на Регионалната дирекция по горите – София.

„Между селата Боерица и Венковец, на асфалтовия път, проверяващите виждат три автомобила, които претоварват дървесина и спират да извършат проверка“, обясни инж. Николай Николов и добави, че на мястото присъства и частен лесовъд, който е представител на дружеството, което извършва добив на дървесина в общински горски територии.

Същото това лице проявява агресия. В хода на проверката нанася удар с ръка по лицето на единия от служителите на Регионалната дирекция“, съобщи той и отбеляза, че на място пострадалият служител се обажда на телефон 112, вследствие на което пристига екип на Районното управление в Ихтиман. „След което всички вкупом отиват в управлението, дават сведения. От страна на Дирекцията е подаден и писмен сигнал до Районната прокуратура по случая за евентуално престъпление от общ характер“, подчерта инж. Николов.

При проверката на 21 март, посочи той, не са установени нарушения по Закона за горите. Според и.д. директор на Регионалната дирекция по горите – София именно това е интересното – хем не са установили нарушения, хем пък е проявяват агресия. „За мен е изненадващо“, каза още той и допълни, че служителят, върху когото е проявена агресия, си е извадил медицинско, както и че се чувства добре и е на работа.

Инж. Николов обясни, че за да се гарантира безопасността на инспекторите, които извършват проверки, самите екипи са формирани така, че те винаги да са по двама или по трима. Освен това, отбеляза той, те са преминали курс по безопасно боравене с оръжие, като повечето от тях притежават служебно такова, също и безопасно използване на помощни средства, като белезници, стоп патрони и т.н.

„Регионална дирекция по горите – София е структура на Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието. Функциите ѝ са контролни, като осъществяваме контрол по Закона за горите, Закона за лова и още няколко върху горските територии, независимо от тяхната собственост“, уточни инж. Николов и подчерта, че се осъществява контрол и по транспортирането, съхранението и преработката на дървесина и недървесни горски продукти, като обхватът на дейност е в София-град и в София-област.

Само горската територия, върху която се осъществява контрол, е малко над 400 хиляди хектара.Като статистика от началото на годината сме извършили малко над 4600 проверки, въз основа на тези проверки са съставени 103 акта за установяване на административни нарушения по Закона на горите и Закона за лова и опазване на дивеча, като задържаните вещи, предмет на нарушението, са 530 кубика дървесина, четири МПС, каруци и т.н.“, заяви и.д. директор на Регионална дирекция по горите – София.

Проблемите, с които се сблъскват служителите, са ежеседмични, най-често те са свързани с агресивни нарушители. „Най-честите санкции са административни“, обясни още инж. Николов и уточни, че в зависимост от характера на нарушението паричните глоби започват от 50 и достигат до 5000 лв. /БГНЕС