Йоханис: Интерконекторите с България и Унгария ще подобрят сигурността на доставките в югоизточния регион

Румънският президент Клаус Йоханис заяви, че Румъния продължава да е силно заинтересована от достъп до допълнителни количества каспийски газ, за да покрие нарастващото потребление в страната, съобщи Stiripesurse.ro.

"От самото начало Румъния признава важния принос на Азербайджан и Южния газов коридор за задоволяване на енергийните нужди на Европа. Румъния даде гаранция за своя постоянен ангажимент да участва в усилията за развитие и разширяване на коридора до нови пазари в Централна и Югоизточна Европа. Продължаваме да сме силно заинтересовани от достъп до допълнителни количества каспийски газ за покриване на нарастващото ни вътрешно потребление", заяви държавният глава по време на министерската среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор, открита заедно с азербайджанския му колега Илхам Алиев.

Президентът Йоханис подчерта, че през последните години Румъния е направила значителни инвестиции в развитието на капацитета за пренос на газ, както и в свързаността със съседните държави. Сред тях той посочи газопровода BRUA и завършването на разширението на интерконекторите с България и Унгария.

"Румънската компания „Transgaz“ обедини усилията си с операторите на газопреносни системи в Гърция, България и Унгария, за да разработи Вертикалния коридор. Актуализираният меморандум за разбирателство, подписан от четирите компании през декември 2022 г., ще даде възможност за двупосочен газов поток между Югоизточна и Централна Европа през Румъния, което ще подобри сигурността на доставките в региона. От януари 2022 г. и в резултат на инвестициите, направени от румънския оператор за доставка на газ, Трансбалканският газопровод може да работи в режим на обратен поток. Това осигурява алтернативна верига за доставка на обеми газ от Азербайджан през Турция, България и Румъния до пазарите надолу по веригата. Газопроводът, свързващ румънската газова мрежа със столицата Кишинев, беше пуснат в експлоатация през октомври 2021 г. и вече е напълно функциониращ. Тръбопроводът може да транспортира достатъчно газ, за да покрие годишното потребление на Молдова на десния бряг", добави Йоханис.

Той заключи, че всички тези постоянни усилия и солидни инвестиции, направени от Румъния, предоставят солидни възможности за разширяване на Южния газов коридор към нови пазари в Централна и Югоизточна Европа.

"Това е взаимноизгодна ситуация: географията на износа на азербайджански газ се диверсифицира, а енергийната сигурност на Европа се укрепва", заяви Йоханис.

Според президента през двете години, откакто функционира, Южният газов коридор е доказал стратегическото си значение за енергийната сигурност на Европа.

"Трябва да поздравим специално всички, които показаха визия, политическа воля и решителност, за да превърнат този коридор в реалност", заяви държавният глава.

Той изтъкна, че коридорът придобива още по-голямо значение сега, когато агресивната война на Русия срещу Украйна драстично е променила геополитическия контекст, особено що се отнася до енергийната сигурност. Държавният глава заяви, че в този контекст Европейският съюз и неговите държави-членки са "предприели решителни стъпки за значително намаляване на зависимостта от газ от ненадеждни източници, тъй като тя е свързана с твърде висока геополитическа цена".

"Тази стратегическа промяна към надеждни партньори като Азербайджан отдавна се подкрепя от Румъния. И ние се възползваме от предимствата на стратегическото партньорство между Румъния и Азербайджан от самото му начало през 2009 г.", заяви президентът Йоханис.

Той изтъкна, че отговорите на енергийните въпроси на Европа изискват солидарност, регионално сътрудничество и диверсификация на транспортните източници и маршрути, а това са ключови принципи, които са заложени в проекти като Южния газов коридор.

Президентът заяви, че през миналата година целият свят е бил изправен пред безпрецедентни енергийни предизвикателства: недостиг на газ или липса на достъпни източници на газ, колебания в цените, сътресения на пазара и тези предизвикателства изискват сложни политики и регулаторни промени.

"Газът от Азербайджан, доставян по Южния коридор, се превърна в спасителна мрежа за много държави в региона. Уверенията, дадени от Азербайджан, лично от президента Алиев, относно наличието на каспийски газ за европейския пазар, осигуриха така необходимата стабилност и предвидимост в критичен за пазарите период. Сключването на Меморандума за разбирателство за стратегическо енергийно партньорство, подписан от Европейския съюз и Азербайджан през юли 2022 г., проправя пътя за по-нататъшно утвърждаване на ролята на Южния коридор като съществен елемент в стратегията на ЕС за диверсификация", заяви държавният глава.

Клаус Йоханис заяви, че в момента Румъния е важен производител на въглеводороди в Европа и възнамерява да развие тази си роля с откритите в Черно море запаси от газ.

"Природният газ остава важен допълнителен елемент в подкрепа на процеса на декарбонизация. В рамките на Европейския съюз Румъния води активна кампания за включването на природния газ и ядрената енергия в екологичната таксономия като основни технологии в прехода към икономика без въглеродни емисии. Поради тази причина виждаме предвидимо и дългосрочно използване на природния газ в икономиката на ЕС. Понастоящем Румъния е важен производител на въглеводороди в Европа - роля, която възнамеряваме да развием с вече откритите запаси от газ в Черно море. Освен това значителни допълнителни обеми ще бъдат на разположение през 2026-2027 г. Румъния ще може да допринесе допълнително за енергийната сигурност и устойчивост в Европа", заяви Йоханис на министерската среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор.

Той подчерта, че ангажиментът на Румъния за насърчаване на сътрудничеството в областта на енергетиката в региона е силен, както чрез капитализиране на наличния потенциал за производство на енергия, така и чрез трансгранична инфраструктура за пренос на енергия, като посочи като важен пример в това отношение Споразумението за стратегическо партньорство за развитие и доставка на зелена енергия между правителствата на Азербайджан, Грузия, Румъния и Унгария, подписано по време на посещението на президента на Азербайджан в Букурещ на 17 декември 2022 г.

"С това споразумение ще разработим подводен кабел за зелена електроенергия в Черно море, с което ще дадем ценен принос за укрепването на европейската енергийна сигурност. Това стратегическо партньорство е в съответствие и с плана REPowerEU и ще засили икономическия растеж, сигурността, устойчивостта и действията в областта на климата за Европа и нашите партньори", заяви Йоханис.

Според него енергийното сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Азербайджан, от друга, е стратегически приоритет.

"Нещо повече, това се изисква от логиката на пазара", добави той.

Държавният глава увери, че Румъния продължава да бъде твърдо ангажирана с регионалното сътрудничество "като начин за намиране на устойчиви решения на общите предизвикателства, по-специално за общата ни енергийна сигурност".

На министерската среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор присъстват също комисарят по енергетиката на ЕС Кадри Симсон, както и официални представители на няколко държави, сред които Азербайджан, Турция, Италия, Великобритания, Грузия, Унгария, Румъния, България, Гърция, Албания, Република Молдова, Черна гора, Сърбия, Украйна и Хърватия. /БГНЕС