Изследователи откриха вкаменелости на пчели отпреди 3000 г.

Безпрецедентни нови находки на вкаменелости в Югозападна Португалия дават възможност на изследователите да надникнат в далечното минало. Учени от Университета в Севиля обаче твърдят, че тези древни "мумифицирани" насекоми могат да предоставят ценни сведения и за борбата с изменението на климата днес.


Изследователите откриват невероятно добре запазените пчели все още в пашкулите им, като ги описват като "готови да напуснат гнездата или клетките си в изключително запазено състояние", съобщи „Study Finds”.

В пашкулите на пчелите е открита дори храна, като експертите добавят, че вековните закуски изглежда са прашец от

, вероятно събиран някога от обикновени тревисти видове. Това показва, че древните пчели също са имали предпочитания към един определен сорт.

Авторите на изследването обясняват, че намирането на този сорт древни пчели в толкова добре запазено състояние е "изключително рядко", особено като се има предвид, че скелетите на тези насекоми обикновено се разлагат бързо. Това невероятно ниво на запазеност е позволило на изследователския екип успешно да определи вида на пчелите, техния пол и дори нивата на прашец, оставени от майките им по време на създаването на пашкулите им.

Пчелите са изключително важни за екосистемата на нашата планета. По-конкретно, те са ключова група опрашващи насекоми, включваща над 20 000 различни вида. Известно е, че приблизително три четвърти от всички видове диви пчели гнездят в почвата и прекарват по-голямата част от жизнения си цикъл под земята, което спомага за запазването на техните гнездови структури.

Последният труд представя подробна информация за гъсти колекции от хиляди вкаменени гнезда на квадратен метър в югозападна Португалия. Повечето от тези гнезда или клетки са класифицирани като принадлежащи към ихногенезата Palmiraichnus.

Макар че тези вкаменени останки са интересни сами по себе си, откритието им поставя и един доста наболял въпрос - Какви са били потенциалните фактори и причини на околната среда, довели до смъртта на пчелите, и погребението, което е гарантирало, че екземплярите са останали в толкова добре запазено състояние в продължение на 3000 години?

Въпреки че авторите на изследването все още не могат да кажат със сигурност какво е причинило смъртта на пчелите, те предполагат, че недостигът на кислород, причинен от внезапно наводнение, както и спадът на нощната температура, може да са били ключови фактори. Смята се, че югозападното крайбрежие на Португалия се е сблъсквало с малко по-студени периоди с повече валежи през зимата в неоледниковия интервал, което би благоприятствало за по-подходящи климатични условия за образуването на такива вкаменелости.

"Пчелите са опрашващи насекоми и като такива са от съществено значение за екосистемите, доколкото всяко намаляване на техния брой би се отразило пряко на биоразнообразието, или по-скоро на многобройните видове растения и животни, които пряко или косвено зависят от тях, включително и на хората. Например знаем, че пчелите опрашват 70 % от културите, които хората консумират, и 30 % от храната за добитъка. Човешката дейност, като например интензивното земеделие, използването на пестициди и инсектициди, както и изменението на климата, създават ситуация, при която един на всеки десет вида пчели в Европа е застрашен от изчезване", казва Фернандо Муниз, професор от катедрата по кристалография, минералогия и селскостопанска химия в Севилския университет, в съобщение за медиите.

"Откриването и интерпретирането на екологичните причини за присъствието на тази популация пчели и защо те са загинали и са били „мумифицирани“ преди 3000 години, може да ни помогне да разберем и създадем стратегии за устойчивост в условията на климатични промени, като например да сравним екологичните дисбаланси, причинени от естествените параметри и настоящите такива, и начина, по който те влияят на днешните видове пчели", заключава главният изследовател Карлос Нето де Карвальо./БГНЕС