Изслушват Бозуков за Стратегията на ЕС за горите до 2030 г.

Комисията по земеделието, храните и горите ще изслуша днес служебния министър на земеделието, храните и горите относно прилагането в България на Стратегията на Европейския съюз за горите до 2030 г. и по-специално възможностите за картиране и мониторинг на първичните и стари гори, независимо от вида на територията, в която се намират, и евентуалните икономически ефекти от налагането на пълна забрана за сеч в гори над 120 години – собственост на държавата до приемането на съответното европейско и българско законодателство, предаде репортер на БГНЕС.

Втора точка на комисията предвижда изслушване на служебния министър на земеделието, храните и горите относно пътната карта за изпълнение на стратегическия план и на националните решения, които следва да бъдат взети с българското законодателство по линия на Общата селскостопанска политика. /БГНЕС