Известни архитекти, юристи и артисти подкрепят „Златен век“

Професори, инженери, юристи, архитекти и творци подкрепиха изграждането на „Златен век“.

В специално създадено видео те изразиха своите аргументи и застанаха категорично зад идеята за създаването на музей на християнската култура и изграждането на православен храм на върха на сградата.

С тези техни становища уважаваните авторитети в различни области допринасят за завършването и реализирането на проекта.

Васил Горанов, художник:

Светът, в който живеем е завещан от нашите предци. Затова как ще изглежда същия този свят в бъдеще, отговорността е наша. Нека да градим, нека да създаваме, нека да творим, това е посоката.

Адв. Владимир Пенков:

Има влязло в сила съдебно решение и не подлежи, и няма как да подлежи на каквото и да е съмнение, че е на лице съществуващо разрешение за строеж най-малко до ноември 2022 г. за “Златен Век”. Нека хората, които сами се позовават на върховенството на закона, спазват този закон и не торпилират този принцип, и то само по лични и лобистки интереси. Те не бива да рискуват инвестиционния климат в цялата страна. Не са ли нанесени достатъчно щети, кой ще ги поеме, кой ще ги компенсира?

Проф. д-р арх. Орлин Давчев, декан на архитектурния факултет в УАСГ:

Дали една сграда е висока е изключително относително понятие според мен, тъй като това се определя от нейната същност и от контекста, в който е разположена. А именно тази сграда е в среда с наличие на бившия Японски хотел, сградата на Енергопроект. И именно там на тази височина според мен е логично да съществува една висока пунктова сграда. Една сграда, която ще се превърне в емблема на столицата ни, като един европейски град.

Радослав Борисов, архитект:

Идеята за изграждане на високи сгради тук на върха на Лозенския хълм, където се намираме в момента, присъства в градоустройствените планове на столицата още от 60-те години на миналия век. В продължение на тази концепция са изградени първо сградата на Енергопроект, 10 години по-късно - 79 година е завършен хотел Витоша – Ню Отани, известен като Японския хотел сред столичани. И в момента се изгражда най-високата от трите кули сграда “Златен Век” на Артекс. Хората трябва да знаят, че планът е потвърден с изливането на фундамента и независимо дали тази или друга, но висока сграда на това място ще има.

Проф. Огнян Герджиков, 52-ри председател на Народното събрание:

Когато преди 130 години инженер Айфел започва да изгражда Айфеловата кула цял Париж настръхва. Интелектуалния елит е против изграждането на това чудовище по техни думи. Но сега Айфеловата кула е забележителност не само на Париж, а и на цяла Франция. Тази асоциация в мен възниква, когато говорим за “Златен Век”, една сграда, която може да бъде емблема на София. Затова трябва да защитим “Златен Век”.

Д-р Росен Георгиев:

Като жител на град София подкрепям проект “Златен Век”, защото смятам, че ще допринесе за модерния и европейски вид на нашата столица.

Магдалена Праматарска, дизайнер:

Сграда Златен Век е слънчев лъч, който ни показва пътя да градим, да съзидаваме, да горим в работа и стремежи, а не в административни борби.

Красимир Тодоров, художник и скулптор:

Емблематичната сграда “Златен Век” и музей “Златен Век” - златна надежда за България, нека да я подкрепим. /БГНЕС