Към 20 януари МФ е подписало 18 споразумения за финансиране

Инвестициите, които се финансират в рамките на НПВУ, са 57, а реформите - 47. Към 20.01.2023 г. Подписаните споразумения за финансиране от Министерството на финансите са 18. Това заявява служебният министър на финансите Росица Велкова в отговор на депутатски въпрос, предаде репортер на БГНЕС.

Велкова уточнява, че всички останали споразумения са на етап съгласуване с отговорните страни – крайни получатели и структури за наблюдение и докладване.

Тя допълва, че в контекста на Решението на Народното събрание, с което Министерският съвет се задължава за предприеме необходимите действия за изменение на НПВУ по компонент „Енергетика“, редът и начинът за изменение на Плана са представени в Регламент 241/2021. Следва да се има предвид, че искането за изменение на Плана е времеемък и сложен процес, ангажиращ множество институции както на национално ниво, така и в преговорите с ЕК, включващ обследване на алтернативни варианти и комбиниране на необходими промени, произтекли в хода на изпълнение на ПВУ.

Росица Велкова

В заключение, Велкова обръща внимание, че изпълнението на НПВУ следва заложения график и договорености, съгласно подписаното Финансово споразумение с ЕК. /БГНЕС