Кабинетът ще решава за програмата за гарантиране на безлихвени кредити

На редовното си заседание Министерският съвет се предвижда да одобри проект за изменение на решение на кабинета от 2020 г. за „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19" и за възлагане изпълнението й на „Българска банка за развитие“, предаде репортер на БГНЕС.

Министрите ще решават и за създаването на лечебно заведение за болнична помощ, както и за предложение до Народното събрание за ратифициране на междуправителственото споразумение между България и Гърция относно Междусистемната газова връзка, подписано в София на 10 октомври 2019 г.

Предстои кабинетът да освободи председателя и членовете на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и да определи състава на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Министрите ще одобрят и предложение до президента за издаване на указ за награждаване на Красимир Иванов с орден „Св. Св. Кирил и Методий" огърлие.

Предстои кабинетът да одобри допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г., както и проект на решение за отнемане на земеделски земи от Министерството на отбраната и включването им в държавния поземлен фонд.

Министрите решават за Закона за изменение и допълнение за закона за предучилищното и училищното образование, както и за допълнение на наредбата за работното време, почивките и отпуските. /БГНЕС