Камен Мутафов: Местните избори – анализ на резултатите

Местните избори отминаха. Резултатите са ясни. Излязоха и няколко анализа на тези резултати. Защо и аз се захващам с тази тема? Защото анализите бяха свързани основно с броя на избраните кметове и общински съветници от отделните партии и местни коалиции и за подадените гласове за всяка от тях. А това е като да сравняваш „кон с кокошка“, както се казва. Не може да сравняваш например 1 общински съветник избран от 100 души с такъв избран от 5 000 души. Не е коректно. Това разбира се важи и за броя кметове.

Не може да се приравнява кмет, избран от 500 гласоподаватели, с такъв на 100-хиляден град. Защото така картината се изкривява силно. А досега не срещнах анализ, който да разглежда колко хора от населението на България ще управляват кметовете на тези партии и местни коалиции. Смятам този ракурс върху резултатите от изборите също за много важен, даже за по-важен. Не подценявам броят на общинските съветници, които ще бъдат основна част от управлението на всяка община. Те могат очевидно да спрат или подменят управленските идеи и решения на кмета на общината. Но също така съм убеден, че кметът, в зависимост от своите управленски потенциал, човешки качества и политически разбирания може да намери пътя във всеки отделен случай към конкретна част от общинските съветници, така че да прокара през съвета своите идеи за управление на общината. Въпрос на желание и умения. Така че броят на българските граждани, която всяка партия и местна коалиция ще управлява след избори е от основно значение за оценката на успеха, или неуспеха на тази партия (местна коалиция). Затова си поставих задачата да анализирам и обобщя от тази гледна точка резултатите от местните избори на 29 октомври 2023 г. За да го направя обективно, трябваше да стъпя на неподлежаща на опровержения цифрова база. Такава бе например данните за средногодишното население по области и общини, дадено от Националният статистически институт на България (НСИ) на сайта им www.nsi.bg/bg/content/2983 , както и информацията за спечелилите в отделните общини изборите партии и местни коалиции, публикувани на

www.offnews.bg/izbori/novite-kmetove-gerb-pecheli .

Не искам да ви отегчавам с цифрите за броя на живеещите във всяка община (а те са 265) и коя партия или местна коалиция е спечелила изборите за кмет във всяка от общините. На интересуващите се от тези данни мога да изпратя Екселска таблица с тази информация. Само ще отбележа, че зад термина Местна коалиция (МК) са поставени няколко различни случая:

- Местна коалиция от партии, най често както парламентарно представени, така и такива не присъстващи в Народното събрание. Например Зелените, Земеделски партии, Пряка демокрация и други – в 39 общини;

- Инициативен комитет, зад който стоят местни лица – 7 общини;

- Независими кандидати – в 14 общини;

- Независими кандидати, подкрепени от партии – в 2 общини.

Сумата от броя на българските граждани, които ще се управляват от кметове, избрани от парламентарно представените партии и местни коалиции е както следва:

ГЕРБ - 2 404 299 души:

ПП-ДБ - 1 762 026 души;

ДПС - 461 082 души;

БСП - 435 259 души;

Възраждане - 4 751 души;

ИТН - 8 743 души;

МК - 1 466 292 души.

Общата сума на населението на страната ни, според НИС, в резултат от проведеното преброяване през 2022 година е 6 542 452 души. Лесно може да се изчисли от горните цифри и всяка от участвалите партии и коалиции в каква част от населението на България ще представлява местната власт. Получава се следното:

ГЕРБ - 36.75% ;

ПП-ДБ - 26.93% ;

ДПС - 7% ;

БСП - 6.66% ;

Възраждане - 0.07% ;

ИТН - 0.13%;

Местна К. - 22.41%

Сумата от всички проценти излиза 99.95, а не 100 процента, поради необходимостта от закръгляване.

Би било добре тези цифри да се сравнят с цифрите, които партиите и МК (местните коалиции) на предишните избори 2019 г., но поради липса на време (за изборите важи също поговорката „всяко чудо за 3 дни“) не съм го направил засега. Но изводите са ясни и без това. А те са:

- ГЕРБ губи тежко голяма част от кметските си места на предишните избори;

- ПП-ДБ постига в пъти по високи резултати в сравнение с 2019 г. Тогава ПП не съществуваше;

- ДПС и БСП запазват приблизително същото участие като кметове в местната власт, каквато са имали през 2019 г.;

- Възраждане и ИТН имат нищожно присъствие в кметската власт след тези избори.

Когато цифрите говорят и Боговете мълчат, казва Народът!

А за позитивните или негативни резултати от местните избори 2023 г. в отделните общини ще можем да говорим и анализираме във времето до следващите местни избори. И най-вече всеки сам да си отговори правилно ли е гласувал за кмет. Освен тези от нас, които въобще не са отишли до урните. /БГНЕС

---------------

Камен Мутафов, IT специалист.