Карамфилова: Близо 11 млн. лв. са отпуснати допълнително за дейности на общините

С постановление на МС са одобрени допълнителни трансфери за 2022 г. по бюджета на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в размер на 10 994 541 лв. за предоставяне на трансфери за целево финансиране на обекти и дейности на общини. Това заявява служебният екологичен министър Росица Карамфилова в отговор на депутатски въпрос, предаде репортер на БГНЕС.

С решение на МС са сключени 17 броя тристранни споразумения с общини относно допълнителните трансфери, като те са получени още през месец ноември 2022г.

Одобрените допълнителни трансфери в размер на 10 994 541 лв. са за извършване на дейност за намаляване на риска от бедствия и за възстановяване па инфраструктури. Карамфилова уточнява и, че е изпратено писмо до заместник-министър председателя по обществения ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, относно даване па указания към общините във връзка с отчитане па финансовите средства. По подписаните споразумения кметовете на общините носят отговорност за: финансовото управление, контрол и спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при разходването на средствата; за законосъобразното изпълнение на дейностите, финансирани с настоящото споразумение, както и за необходимата документация по време на строителството съгласно приложимото законодателство; след извършване на съответните дейности следва да възложи пълен одит по отношение на законосъобразното и целесъобразно изразходване на средствата и да уведоми МОСВ и МВР за резултатите от одита в едномесечен срок от извършване му.

От МОСВ уточняват, че до момента не са постъпили уведомления за резултати от извършен одит за изпълнението на проектите и дейностите. /БГНЕС