Кацаров - Ангелов и дълга на Александровска

Костадин Ангелов е увеличил дълга на Александровска болница, заявиха от здравното министерство, стъпвайки на извадка от одитен доклад за финансовото състояние на най-старолечебно заведение, след управлението ѝ от бившия здравен министър, сега депутат от ГЕРБ, Костадин Ангелов в периода 2013-2020.

"Отговорността е негова и на ГЕРБ", каза в парламента служебният министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров. В своя позиция Костадин Ангелов веднага отговори, че атаката на Кацаров е опит за сплашване и че с него са били в "прекрасни" отношения докато не трябвало да освободи съпругата му от работа.

Какво показва докладът:

Александровска болница завършва 2012 година с положителен финансов резултат и няма просрочени задължения.

През 2013 година, Костадин Ангелов е назначен от правителството на ГЕРБ за директор на болницата.

Само за последната 1,5 година от управлението на Костадин Ангелов (периода 01.01.2019 – 30.06.2020) болницата натрупва загуби в размер на 10 621 000 лв. Натрупаната загуба до месец юни 2021 година достига до 69.8 млн. лв.

В резултат на трайната тенденция на реализирани от лечебното заведение нетни загуби, собственият капитал се понижава съществено, като от 22.8 млн. лв. към края на 2016 г., спада на 3.9 млн. лв. към края на 2020 г.

Нарастването на задълженията към доставчици за лихви и такси с близо с 20 млн. лв. се дължи на това, че Ангелов е удължавал просрочията, чрез подписване на споразумения за разсрочване на задълженията с фирмите доставчици.

Уточнение от Министерство на здравеопазването:

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД е организирала повечето от обществените поръчки за доставка на лекарства, медицински изделия и консумативи, „затваряйки“ определени обособени позиции. Практиката показва, че подобни обособени позиции се изготвят и „затварят“ в интерес на определен (конкретен) доставчик.

Не са използвани възможностите на ЗОП и ППЗОП, позволяващи лекарствените продукти и медицинските изделия да се обособяват в отделни позиции, но да се оценяват чрез индивидуалните цени на отделните номенклатурни единици в тях, а не с цените на обособените позиции като цяло.

При анализа на отчетените разходи относно COVID-19, прави впечатление, че за отчитането на разходите не е създадена отделна аналитичност в счетоводните регистри. Това обстоятелство затруднява анализа, създава предпоставки за пропуски при проверката им. От предоставената справка от счетоводството, отчетените разходи през 2020 г. относно COVID-19 възлизат на 3 675 хил. лв.

От тази сума 25%, или 943 хил. лв., са платени на 3 фирми под формата на 100% или 50% аванси за доставки на респиратори от 3 фирми – А.... Б...... ООД, С....... ЕООД и В..... М....... ЕООД.

Договорите са сключени без провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки на основание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, въпреки че в самите договори правното основание за тяхното сключване не е посочено.

От представените ни разходи относно COVID-19, 63,02% са суми изплатени на посочените 3-и фирми, като сумата от 1 055 хил. лв. е платена на А......... Б......... ООД (т. е. 28,7% от общите разходи), 518 хил. лв. е на В...... М..... ЕООД (т. е. 14,1% от общите разходи) и 743 хил. лв. на С...... ЕООД (т. е. 20,22% от общите разходи). 241 хил. лв. са платени на Е......... ООД (т. е. 6,55% от общите разходи), в допълнение още 292 хил. лв. са изплатени на М...... ООД, Е..-Д....

ООД, И...... Б...... ЕООД и И......... ЕООД, което е 10,67% от общите разходи. Или 2 939 хил. лв., които са над 80% от всички представени ни разходи относно COVID-19 са изплатени на 8 фирми. Договорите също са сключени на база Закон за мерките и действията по време на извънредното положение без процедура по ЗОП.

Стойчо Кацаров заяви, че цялата отговорност е на Ангелов и ГЕРБ, а данните от доклада ще бъдат изпратени на прокуратурата

„Огромни дългове. Болница, докарана до фалит. Това е нейното състояние“, заяви по-рано днес министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров, който бе в парламента.

„Тази сума е съпоставима със сумата, която плащаме за първа линия на Спешната помощ. Когато договаряш разсрочване, обикновено договаряш по-добри условия, за да можеш да ги платиш. В случая са договаряни разсрочвания при по-лоши условия“, посочи Кацаров и добави: "Отговорността за това нещо е на г-н Ангелов и на правителството на ГЕРБ, което го е назначило за директор и не е контролирало начина, по който е управлявана болницата. Безогледно са харчени пари, трупани са дългове“.

Служебният министър посочи още, че ще настоява пред Съветът на директорите на болницата да бъде заведен регресен иск към предишното ръководство.

Атаката е опит за сплашване, Кацаров използва МЗ като пропаганден мегафон

Подобна информация за “лошото финансово състояние” се публикува за трети път в последните няколко месеца. Все покрай избори. На обществото днес се дава “извадка от доклад”, заяви в позиция, разпространена от пресцентъра на ГЕРБ Костадин Ангелов. В нея той пита кой финансира НПО-то на Кацаров преди да стане министър и посочва името на "Чайкафарма".

Според Ангелов се прави се опит за манипулация на обществото чрез финансови термини. Всички сключени споразумения, за които пише днес Кацаров от името на министерството, са законно сключвани и е защитен финансовият интерес на лечебното заведение. Всички сключени договори за разсрочване на задълженията са подписвани след преговори и са обстойно разглеждани от Съвета на директорите. Сключването им винаги е предхождано от нарочно решение на Съвета на директорите.

Прокуратурата разследва информацията, изнесени от Стойчо Кацаров. Държавното обвинение отказа да образува досъдебно производство поради липса на данни за престъпление. Преди дни приключи и проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция, без констатирани финансови нарушения, извършени от мен.

Днешната атака на Стойчо Кацаров е опит за сплашване. Няма да спра да говоря за частната болница край Казичене, за която Кацаров подготвя “зелена светлина”.

Всъщност отношенията ми със Стойчо Кацаров бяха прекрасни до момента, когато трябваше да освободя съпругата му от работа. Тя постъпи на работа в “Александровска” през 2016-та. След молба по телефона от Кацаров. През 2019-та поиска по-висока заплата, но нямаше как да удовлетворя това желание. Тогава Стойчо Кацаров ми каза, че ще си имам проблем с неговата организация", заяви още Ангелов. /БГНЕС