Консултативния съвет по поземлени отношения ще заседава в МЗХ

Днес Министерство на земеделието и храните ще се проведе четвърто заседание на Консултативния съвет по поземлени отношения. На предходното заседание участниците обсъдиха работния вариант на проекта в частта „Ползване на земеделските земи“, раздели „Споразумения за масиви за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ“; Споразумения за масиви за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ“; Разпределение на пасища, мери и ливади по чл. 37и от ЗСПЗЗ“; „Провеждане на търгове за отдаване под наем или аренда на обработваеми земи от ДПФ по реда на чл. 24а от ЗСПЗЗ“, както и правилника за прилагането му.


Всички решения на Съвета се взеха с мнозинство от 2/3 от членовете. Участниците в заседанието се обединиха, че проблемите, които се обсъждат са изключително важни. Темите ще бъдат продължени и на заседанието в понеделник. /БГНЕС