Косово се откача от енергийната мрежа на Сърбия

Косовските и албанските електроразпределители KOСТТ и ОСТ подписаха споразумение в Тирана за създаване на съвместна енергийна система, която ще сложи край на десетгодишната зависимост на Косово от електрическата мрежа на Сърбия, съобщават косовските медии.

Споразумението е подписано със знанието на Европейската мрежа от оператори на преносни системи (EМОПС) и се очаква да влезе в сила през април 2020 г. Официален Белград все още не е коментирал. Изпълнителният директор на KOСТT Илир Шала заяви, че с подписването на споразумението „Косово ще се откъсне от електромрежата на Сърбия (EMС) и ще стане част от OСТ“. „Това е историческо споразумение за Косово и КОСТТ, защото досега като КОСТТ, ние бяхме част от регулаторния блок на ЕМС (Сърбия, Черна гора и Северна Македония). С подписването на споразумението и прилагането му през април 2020 г. определено ще напуснем сръбското регулаторно пространство и ще станем част от регулаторния блок с Албания“, каза Шала. Изпълнителният директор на OСТ Скерди Дренова заяви, че споразумението "създава благоприятни условия за оптимално използване на производствените ресурси в рамките на блока", съобщават косовските медии. Сърбия и Косово подписаха договор за управление на електрическата мрежа през 2015 г., но споразумението така и не влезе в сила. Двете страни са придобили мрежата на Косово, изградена, докато Косово е било част от Сърбия. /БГНЕС