Кузманов: Тотото няма да спира да работи въпреки системните нарушения

Тотото няма да спира да работи въпреки системните нарушения. Това заяви служебният министър на спорта Андрей Кузманов.

Той коментира текущите проверки в Българския спортен тотализатор. „Относно текущите проверки. Служебното ръководство разпореди вътрешен одит на Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ за периода от 2016 включително до първото тримесечие на 2021. В хода на проверката беше констатирано, че на Държавното предприятие са извършени проверки от Агенцията за държавни и финансови инспекции с доклад от 05.03.2021 г. и одитен доклад от Сметната палата. Бяха констатирани следните негативи:

Служебният министър на спорта Андрей Кузманов.

„Размерът на вноските за спорт към Министерството на младежта и спорта, съгласно Закона за хазарта и устройствения правилник на предприятието е значително по-висок от оставащата печалба след отчисленията за данъци, в резултат на което предприятието отчита постоянни загуби през разглеждания период. За 2019 година – 27 468 000 лв. Тези системни загуби водят и до намаление на собствения капитал на предприятието. Докладът за 2020 ще излезе през септември, тъй като такава е държавната процедура относно отчитането на такъв тип държавни предприятия, и тогава ще се види дали има подобрения или продължава да върви надолу тотото“.

„Съществен е размерът на задълженията към участниците в хазартни игри в размер на 39 164 000 лв, които са се увеличили спрямо 2018 с 14 581 000 лв. Не се организирани и провеждани целеви тиражи. Прави впечатление завишените разходи за външни услуги – например, за комисионни договори, за изготвяне на рекламни материали, при положение, че Българският спортен тотализатор разполага с голям персонал. Като заключение, искам да ви кажа, че всички тези констатации, са предадени на компетентните органи за доразследване. Ние не сме разследващ орган“.

„Относно Закона „Магнитски“, който пряко касае тотото – На 07.10.2011 Тотото обявява открита процедура по ЗОБ с предмет: Разработване и внедряване на информационни и комуникационни системи за приемане на залози в реално време за хазартни игри. Тя включва цялостно хардуерно и софтуерно оборудване за два центъра за данни и 1700 броя терминални устройства. За изпълнител е избран консорциум Галоа, с който на 30.12.2011 е сключен договор в размер на 14 849 000 лв без ДДС – в този консорциум участват фирмите Декарт и ICS. На 27.06.2013 Тотото открива процедура по договаряне без обявление на възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на допълнително количество терминални устройства“, продължи служебният министър на ММС.

„Тя е възложена отново на Галоа с договор в размер на 3 297 500 лв без ДДС. На 2.04.2015 се открива друга процедура – поръчката пак е сключена с Галоа и е на стойност 860 000 лв без ДДС. На 27.11.2017 Тотото обявява открита процедура – за изпълнител е избрана фирма Декарт ООД, с която е сключен договор от 01.08.2018 на стойност 2 100 000 лв без ДДС. Всички големи поръчки се формят от фирма Декарт или консорциум Галоа. Днес фирма Декарт е на 9-о място в Закона „Магнитски“, свързана фирма с г-н Божков. След като направихме тази проверка ми стана поведението на г-н Кралев. Явно и тук е било неговото министерство, защото предното министерство се бореше срещу Васил Божков и прокуратурата му повдигна 18 обвинения и излиза, че правителството се е борило, а министерството на г-н Кралев не се е борило. Вие си направете сметка кой-кой е в този цирк. Неговата фирма е продължила да работи в спортното министерство. Важно е да се знае, че след разпореждането на Министерски съвет, от 04.06.2021 Българският спортен тотализатор започва да използва автономен приложен софтуер за централизирана компютърна система и всякакви отношения с Декарт са прекратени. Тотото няма да спира, това по никакъв начин няма да попречи. Ще разработим конкурс за разработване на нов софтуер от добри фирми, а не от такива, които просто съществуват. В Тотото работят много квалифицирани хора и те ще могат да се справят с това. Някои неща, които са се вършили в Министерството на спорта, започват да придобиват криминален вид“, каза още Кузманов.

Председателят на съвета на директорите на „Сердика спортни имоти“ Людмил Лазаров заяви, че от ЦСКА се страхуват, защото трябва да преведат 8 милиона лева в новосъздаденото дружество, а все още няма необходимите строителни документи и разрешения за строеж на стадион „Българска Армия“.

„С решение на МС беше взето решение за учредяване на съвместно дружество с ПФК ЦСКА София за съвместно изграждане на един нов обновен стадион и база за възстановяване. С изпълнение на решението, „Сердика Спортни имоти“ възложи на агенцията по вписванията да направи оценка от лицензиран оценител на активите на стадион „Българска Армия“ и възстановителна база Панчарево. Такава оценка беше направена. Уведомен е партньорът. С ПФК ЦСКА е направена среща с ръководството. Уточнен е устава на новото дружество, уточнени са параметрите по този договор. Миналата седмица „Сердика“ покани ръководството на ЦСКА, за да видим докъде са стигнали. На този етап те се притесняват, защото все още няма строителни документи по проект“, коментира той.

„На този етап се страхуват, защото трябва да преведат 8 милиона лева в новото дружество, което представлява около 25% от капитала на новоучреденото дружество за изграждането на стадиона. В момента топката е в ръцете на ПФК ЦСКА. Министерството и дружеството сме готови във всеки един момент да продължим работата по изграждането на този проект. Страховете им идват от това, че в новоучреденото дружество имаме паритет в съвета на директорите, решенията там се взимат с единодушие. И те се страхуват, че еди представител на дружеството може да спре изпълнението на проекта. Това ги притеснява, защото искат да има строителни документи и разрешение за строеж, за да бъдат по-спокойни“.

„Това дружество прие в капитала си активи, които бяха занемарени през годините. Знаете случаят с „Червено знаме“, а знаете и за ред други, които обекти бяха занемарени през годините. Дружеството прие от министерството 18 договора с федерации и спортни клубове, бяха извършени подобрения на цитираните имоти и тези подобрения изчерпаха наемите, които трябва да плащат към дружеството. Дружеството няма приходи от източници и на тази база то не може да осъществява основната си дейност – експлоатацията на тези обекти. Дружеството се намира в много тежко финансово състояние. На този етап дружеството само администрира и осъществява своите задължения, но е затруднено финансово. В момента се извършва проверка от данъчните служби във връзка със задълженията на дружеството“, завърши Людмил Лазаров.

Кузманов коментира и тежката финансова ситуация в Левски, след като по-рано през деня стана ясно, че Наско Сираков е прекратил разговорите с кандидат-купувача Джоузеф Диксън. „Относно Левски, терена на Левски и човекът, който иска да ръководи. Нито го познавам нито знам какъв е, нито има нещо написано, писъмце или нещо. Министерството на спорта няма нищо общо с терените на Левски, не е като с ЦСКА. Мен като министър на спорта ме притеснява и най-малкият клуб в България. Левски е емблематичен клуб, но всички клубове и федерации са равни. Тотото, ако може да помага, ще помага на всички по равно. Това е моята визия и виждане. Някой друг може да има друго виждане. Да, Левски е емблема, но трябва да има равнопоставеност", завърши служебният министър на спорта. /БГНЕС