Летците за F-16 са избрани измежду 108 офицери

12 български пилоти ще се обучават в САЩ да летят на изтребителите F-16 Блок 70, които ще бъдат приети на въоръжение от Българската армия, предаде репортер на БГНЕС.

Летците са избрани измежду 108 офицери, заедно с тях в САЩ ще се обучават още 65 души инженерно-технически персонал.

Пилотите са подбрани по 17 критерия, сред които нивото на летателна подготовка, типът летателен апарат, на който се води тази подготовка, владеенето на английски език и др. Министерството на отбраната е назначило специална комисия, която е разгледала документите на летците, отговарящи на необходимите изисквания. Обсъдени са кандидатурите на 108 офицери, след проведени беседи с тях са определени 12 летци, които да заминат отвъд океана. Също така са определени и 7 резервни пилоти.

Обучението на първите 4 летци, които са определени за ръководен летателен състав и водачи на група, не трябва да надхвърля 3,5 години (175 седмици). Те вече са пристигнали в САЩ, припомня репортерът на БГНЕС. Пилотите усвояват новата военна техника в различни военновъздушни бази на територията на САЩ. Графикът и програмите, по които се учат, се използват при подготовката на американските ВВС.

Следващите 6-ма летци трябва да заминат в средата на 2021 година. Продължителността на тяхното обучение е от порядъка на 2 години. Предстои да бъде уточнен периодът за обучение на последните двама пилоти по договора. Продължителността на тяхното обучение също ще бъде от порядъка на 2 години.

В момента се уточняват варианти за подготовка на инженерно-техническия състав - продължителност, време и място. С малки изключения, очакваната продължителност на обучението е под една година. Теоретичната част на подготовката се очаква да започне в средата на 2022 година. Приети са вече критерии, на базата на които ще се избере съставът. Приблизително 190 военнослужещи отговарят на изискванията. Окончателният подбор на инженерно-техническия състав ще бъде извършен в началото на 2022 година. /БГНЕС