МАЕ: Цените не енергията отново могат да станат рекордни през 2023 г.

Цените на електроенергията в Европа може да се върнат към рекордно високи нива през тази година, според последния доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ) за пазара на газа в Европа и света. Тази прогноза се основава на очакваното икономическо възстановяване в Китай.

Вносът на газ в Китай през 2022 г. е значително по-скромен, отколкото през предходните години, поради дългогодишните ограничения заради коронавируса в страната. Това, както и топлата зима и мерките за икономия на енергия, предприети от европейските власти, доведоха до спад на цените на газа с 80% спрямо пика им през 2022 г. и позволиха на Европа да преживее безопасно зимата дори без доставки на газ от Русия.

В края на миналата година обаче китайските власти отмениха почти всички действащи ограничения, което би трябвало да се отрази в по-високо търсене на електроенергия през 2023 г., се казва в доклада. Според оценките на МАЕ Китай ще увеличи вноса на газ с поне 35% през тази година. Покупките на гориво може да надхвърлят значително дори рекордните нива от 2021 г. Това ще засили конкуренцията на пазара за ограничените доставки на горива и може да доведе до нов кръг от увеличения на цените на газа до същите високи нива, наблюдавани през лятото на 2022 г., казват експертите от МАЕ.

Разликата между най-ниската и най-високата оценка на възможния внос на газ в Китай е 40 млрд. куб. м. "Този диапазон е по-голям от несигурността, свързана с потенциалната загуба на всички останали газови потоци по тръбопроводите от Русия към Европа", заявиха от агенцията.

Рекордно високи цени на газа и волатилност

Световният пазар на природен газ претърпя голямо сътресение през 2022 г., тъй като Русия намали значително доставките по тръбопроводите за Европа, което доведе до безпрецедентен натиск върху доставките и предизвика глобална енергийна криза. Въпреки това европейските държави успяха да запълнят своите подземни газови хранилища значително над средните исторически стойности, за което допринесе комбинацията от целенасочени политически мерки, рекордно количество втечнен природен газ (LNG) и рязък спад на потреблението, особено в енергийния сектор. Необичайно мекото зимно време в северното полукълбо, в съчетание с устойчив приток на втечнен природен газ и адекватно съхранение на запасите на газ в Европа и Азия оказаха натиск за намаляване на спотовите цени на природния газ. Въпреки това глобалният газов баланс е нестабилен и предизвиква несигурност през 2023 г. Пазарите за внос на газ остават изложени на условията на ограничено предлагане и въздействието от по-нататъшни съкращения от страна на Русия е причина за безпокойство. От началото на кризата правителствата в Европа и на други пазари вносители предприеха решителни политически мерки, за да повишат енергийната си устойчивост и да намалят зависимостта си от природния газ.

Този нов брой на тримесечния доклад за пазара на газ включва преглед на основните пазарни акценти за 2022 г., както и анализ на последните развития на газовия пазар с прогноза за 2023 г.

Спад в европейската търговия с газ

В Европейския съюз и Обединеното кралство обемът на газа е спаднал с почти 20% през 2022 г. до най-ниското си ниво от 2017. Рязкото намаляване на потреблението на газ в Европа (с 13%) заедно с бързо растящите търсения натежаха върху търговията. Като цяло процентът на изменение на комбинираната търговия с газ в ЕС и Обединеното кралство е спаднал със 7% на годишна база до 11,5 - най-ниското ниво от 2018 г. насам. Спадът в търговията с газ е най-силно изразен през третото тримесечие, когато цените на газа се покачиха до най-високото си ниво, а търгуваните обеми спаднаха с 25% на годишна база. Спадът се дължи главно на най-големия и най-ликвиден газов хъб в Европа, холандският Title Transfer (TTF), който сам по себе си представлява почти 90% от общия обем в търговията с газ.

Индустрията за втечнен природен газ през 2022 г.

Ръстът на доставките на втечнен природен газ през 2022 г. е сравнително скромен - 5,5%, въпреки безпрецедентното нарастване на търсенето на втечнен природен газ в Европа след постепенното намаляване на доставките на руски газ по тръбопроводи през годината.

Степента на използване на глобалния капацитет за втечняване е средно 84% през 2022 г., без промяна спрямо нивата от 2021 г. и малко над нивото от 2017 г. до 2021 г. от 83%. Въпреки това степента на използване през второто полугодие на 2022 г. (82%) е значително по-ниска от тази през първата половина на 2022 г. (87%). Този спад в средата на годината се дължи на редица непланирани прекъсвания на доставките, както и технически проблеми и слаби резултати нагоре по веригата в старите централи, особено в Алжир, Нигерия, Малайзия и Австралия.

Тенденциите в търсенето на втечнен природен газ са доминирани от рязкото нарастване на количеството в Европа (с 66 млрд. куб. м), което е балансирано от рязък спад в останалата част на света, особено в Азия. Съединените щати са доставили приблизително две трети (43 млрд. куб. м) в Европа, а други "колебаещи се доставчици" са успели да пренасочат значителни гъвкави обеми към европейските, като сред тях са Катар (5 млрд. куб. м), Египет (5 млрд. куб. м), Норвегия (3 млрд. куб. м), Ангола (2 млрд. куб. м), Русия" (2 млрд. куб. м) и Тринидад и Тобаго (2 млрд. куб. м), които осигуряват по-голямата част от останалата една трета.

По оценка на S&P Global Commodity Insights, общите обеми на втечнен природен газ в плаващи хранилища в Европа са били средно близо 2 млрд. куб. м през ноември 2022 г., което е исторически максимум и почти пет пъти повече от средното през 2020 г.

В отговор на постепенното намаляване на доставките на руски газ по тръбопроводите, правителствата и компаниите в Европейския съюз обявиха възобновяване на плановете за нов внос на втечнен природен газ, който се оценява на 130 млрд. куб. м. от началото на 2022 г., включително повече от 20 проекта, базирани на плаващи съоръжения за съхранение и регазификация (FSRU). От 130 млрд. куб. м около 20 млрд. куб. м нов капацитет за регазификация е завършен до края на 2022 г., а други 50 млрд. куб. м са в процес на разработване в началото на 2023 г., като Германия (23 млрд. куб. м), Италия (10 млрд. куб. м) и Белгия (8 млрд. куб. м), на които се пада най-големият дял от капацитета в процес на изграждане.

Ефективният капацитет за внос на втечнен природен газ в Европейския съюз (като се вземат предвид съществуващите пазарни ограничения и инфраструктурни пречки) ще се увеличи с поне 40 млрд. куб. м между края на 2021 г. и края на 2023 г. благодарение на последната вълна от инвестиции в нова инфраструктура.

Поръчките за танкери за втечнен природен газ достигнаха рекордно висок брой от 165 през 2022 г, по данни на Refinitiv, което представлява зашеметяващ ръст от 130% увеличение спрямо 2021 г. Силното търсене и ограниченият капацитет на корейските корабостроителници до 2027 г. ще доведе до рязко увеличение на цените за новопостроени кораби за втечнен природен газ (скок до над 250 млн. щатски долара до края на 2022 г. спрямо 200 млн. в края на 2021 г.). Това ще засили присъствието на китайските играчи в корабостроенето за втечнен природен газ: китайските корабостроителници са получили поръчки за цели 57 нови кораба за втечнен природен газ през 2022 г., което е още един рекорд и повече от петкратно увеличение в сравнение с 2021 г., според Refinitiv.

Световната търговия с втечнен природен газ

Стойността на световната търговия с втечнен природен газ нарасна до исторически връх през 2022 г. на фона на покачващите се спот цени на газа. Въпреки че се е увеличила с едва 5,5% в обемно изражение, стойността на световната търговия с втечнен природен газ се е удвоила през 2022 г., достигайки исторически максимум от 450 милиарда долара. Световната енергийна и газова криза, предизвикана от нахлуването на Русия в Украйна е довела до повишаване на спотовите цени на газа и на сметките за внос на ВПГ до рекордни нива на ключови азиатски и европейски пазари.

Производителите на втечнен природен газ могат да подкрепят допълнителни инвестиции в намаляване на интензивността на емисиите, подобряване на улавянето на метан и диверсификацията на икономическите структури с цел да се адаптират към нововъзникващата глобална енергийна икономика.

Силната конкуренция за гъвкави товари с втечнен природен газ между Азия и Европа е оказала силен възходящ натиск върху хъбовите и спотовите цени на втечнения природен газ през цялата година.

Засилената геополитическа несигурност и свитото предлагане са довели до повишаване на

цените на петрола до най-високото им равнище от 2013 г. насам. Това от своя страна поставя натиск върху договорните цени на втечнения природен газ, които се повишиха със 70% през 2022 г.

Вносът на втечнен природен газ в Европа е нараснал с над 60% (почти 70 млрд. куб. м), докато прогнозната цена на вноса на ВПГ се е увеличила повече от два пъти. В Китай разходите за закупуване на втечнен природен газ са нараснали с почти 20% до над 50 млрд. щатски долара, въпреки спада с 20% на общия обем на доставките на ВПГ в страната.

Сигурност на доставките на природен газ

Сигурността на доставките на природен газ заема централно място на фона на новата вълна от пазарни реформи през 2022 г.

Глобалната енергийна криза, предизвикана от руското нахлуване в Украйна, постави сигурността на доставките на природен газ и стабилността на пазара в центъра на политическите интервенции през 2022 г. Те включват въвеждането на повече строги правила за съхранение, механизми за снабдяване с втечнен природен газ, основани на базата на засилена координация, както и интервенции на пазара на едро, целящи да намалят волатилността на цените.

По-строгите правила за съхранение са от основно значение за повишаване на сигурността на сезонните доставки на газ.

МАЕ предложи въвеждането на минимални норми за съхранение на газ в план от 10 точки за намаляване на потреблението на газ в Европейския съюз.

Европейският съюз прие нов регламент за съхранение в края на юни 2022 г., като целевото ниво на запълване на хранилищата е 80% от капацитета преди зимата на 2022/23 г., и 90% преди всички следващи зимни периоди.

Някои държави-членки (включително Белгия, Франция, Германия и Италия) приеха по-строги правила за съхранение с цели за запълване са над 90%.

Съветът на министрите на Енергийната общност прие свой собствен регламент за съхранение на газ през октомври 2022 г. Новите правила изискват тези договарящи страни, които разполагат със съоръжения за съхранение - Сърбия и Украйна – да следват траектория на запълване с междинни цели. Съгласно траекторията на запълване, приета през ноември 2022 г., Сърбия и Украйна трябва да запълнят своите хранилища до поне 70% и 58% от работния капацитет съответно до 1 септември 2023 г.

В Китай 14-ият петгодишен план за модерна енергийна система, който е публикуван през март 2022 г., си поставя за цел да увеличи повече от два пъти капацитета на страната за съхранение на газ и втечнен природен газ, за да достигне 55-60 млрд. куб. м до 2025 г. Това се равнява на около 13% от общото потребление на газ, както се предвижда от Националната комисия за развитие и реформи (NDRC).

В Европейския съюз Съветът прие регламент през декември 2022 г. за повишаване на солидарността чрез по-добра координация на доставките на газ. Механизмът за съвместно закупуване установява двуетапен процес за улесняване на закупуването на природен газ и втечнен природен газ.

Европейската комисия, ще събира данни за потребностите от внос на ЕС и оферти от неруски доставчици на газ и след това ще ги съпоставя чрез организиране на търгове. Участието ще бъде доброволно, с изключение на обема изисквания, равняващи се на 15% от нуждите за запълване на газохранилищата (равняващи се на ~13,5 млрд. куб. м или 3% от потреблението на газ в ЕС през 2021 г.), когато обединяването на търсенето ще бъде задължително.

Механизмът за съвместно закупуване може да увеличи силата на преговорите на дружествата от ЕС, да даде възможност за повече усъвършенствано споделяне на риска в условията на силно променливи цени и в крайна сметка да улесни обмена на най-добри практики, свързани с въвеждането на пазара с ниски нива на емисии или с използване на газ.

Съвместното закупуване на газ може да има значителна добавена стойност в пазарите в Централна и Източна Европа, които в миналото са разчитали в голяма степен от вноса на руски газ. Тези пазари често са относително малки, сблъскват се с логистични проблеми при снабдяването с втечнен природен газ (тъй като нямат излаз на море) и имат ограничен опит в снабдяването и търговията с втечнен природен газ.

Интервенции на пазара на едро към намаляване на прекомерната нестабилност на цените

В Европейския съюз Съветът по енергетика прие временен механизъм за корекция на пазара (MCM) през декември 2022 г., за да ограничи прекомерната волатилност на цените в европейските газови хъбове. Според решението на Съвета механизмът ще се прилага от 15 февруари 2023 г. за период от една година.

Прогнози за търсене в Европа

Прогнозите на ОИСР са, че търсенето на газ в Европа ще намалее с 3% през 2023. Това до голяма степен се дължи на по-ниското изгаряне на газ в енергийния сектор, с близо 15% на фона на бързо развиващите се възобновяеми енергийни източници и подобрената наличност на ядрени мощности във Франция. Промишлен газов сектор се очаква да се възстанови с близо 10%. За разлика от това се увеличи потреблението на енергия в жилищния сектор. и търговско търсене с 3%. Ако се приеме, че ще има пълно изключване на доставките на руски газ по тръбопроводите и по-тесен глобален баланс на втечнен природен газ, ще има по-рязко намаляване на търсенето с 8% в Европа.

Природен газ в САЩ

Растежът на производството на природен газ в САЩ през 2022 г. е подкрепен основно от активи, задвижвани от петрол, докато добивът от чисто газови находища отбелязва ограничено увеличение.

Добивът на природен газ в САЩ се е увеличил с приблизително 3,8% през 2022 г. в контекста на нарастващото търсене както на вътрешния, така и на експортния пазар.

Сондажната дейност за природен газ е скочила през първата половина на 2022 г., от 105 активни платформи в началото на януари до средно 154 през юли.

Добивът на природен газ от шистови находища, задвижвани от нефт, се възползва от нарастващия добив на петрол, който се е увеличил с приблизително 620 хил. барела дневно през 2022 г.

Очаква се производството на природен газ в САЩ да отбележи по-ограничен ръст през 2023 г., след няколко години на ниски инвестиции, обусловени от строгите финансови насоки от страна на петролните и газовите компании.

Доставките на руски газ по тръбопроводи за Европа

Доставките на руски газ по тръбопроводи за Европа са спаднали през 2022 г. до най-ниското си ниво от средата на 80-те години на миналия век.

Докато доставките за Турция са намалели с 18% на годишна база, доставките за Европейския съюз са намалели повече от два пъти, което се изразява в 78 млрд. куб. м в сравнение с 2021 г. „Газпром“ едностранно намали количеството газ на няколко държави-членки на ЕС през второто тримесечие, след като те отказаха да се придържат към новата система за плащане, наложена от Русия.

Русия въведе редица санкции срещу европейски компании през май, след което „Газпром“ обяви, че ще прекрати използването на газопровода „Ямал-Европа“. „Газпром“ постепенно намали количеството на газа по „Северен поток“ от средата на юни и до края на август напълно прекрати доставките на газ по тръбопровода.

Доставките на руски газ по тръбопроводи за Европа са намалели с 25 млрд. куб. м на годишна база през четвъртото тримесечие на 2022 г.

Рязкото намаляване на доставките на руски тръбопроводен газ и стагниращото вътрешно производство извън Норвегия бяха компенсирани от по-високи газопроводни доставки от алтернативни източници и рекордни обеми на приток на втечнен природен газ. Потоците по тръбопроводите от Норвегия са се увеличили с 3% (или 4 млрд. куб. м) през 2022 г., като доставките все повече се пренасочват към Европейския съюз (с 9%) за сметка на Обединеното кралство (спад с 14%). Доставките на газ от Азербайджан през Трансадриатическия газопровод са нараснали с 40% (или 3 млрд. куб. м) на годишна база през 2022 г., докато северноафриканските газови потоци са намалели с 10% (или 4 млрд. куб. м) поради липсата на газопровода „Магреб-Европа“ и по-ниските либийски потоци.

Вносът на втечнен природен газ се е увеличил с 60% до близо 170 млрд. куб. м - най-високата му стойност на рекордно високо ниво. Доставките на втечнен природен газ от Съединените щати за Европейския съюз възлизат на 25 млрд. куб. м през втората половина на 2022 г, което е доста над руския износ по тръбопроводи.

Ако приемем, че потоците към Европейския съюз продължат да бъдат на сегашното им ниво, руските доставки на газ по тръбопроводи за Европа ще намалеят с почти 40% (или 30 млрд. куб. м) през 2023 г. в сравнение с 2022. Както се подчертава в доклада на МАЕ "Как да избегнем недостиг на газ

в Европейския съюз през 2023 г.“, доставките на руски газ по тръбопроводи за Европейския съюз могат да бъдат напълно прекратени. Вносът на втечнен природен газ се очаква да се увеличи с близо 7%, въпреки че по-силното възстановяване на вноса на втечнен природен газ в Китай ще ограничи този ръст до едва 3%.

Водородни цели на Европа

Европейските държави си поставят по-амбициозни цели за водорода в средносрочен план. Няколко европейски държави представиха своите стратегии за водород и пътни карти през 2022 г. Други преразгледаха своите стратегии за водород, като определиха по-амбициозни цели за разгръщане в средносрочен план.

Австрия публикува своята национална стратегия за водорода през юни 2022 г. Стратегията цели инсталирането на 1 GW електролизен капацитет за производство на водород от възобновяеми източници до 2030 г. Стратегията се фокусира върху труднодостъпни сектори като енергоемките индустрии.

В Белгия бяха одобрени федералната визия и стратегия за водорода от Съвета на министрите през октомври 2021 г. Актуализирана версия беше публикувана през октомври 2022 г. Стратегията се фокусира по-специално върху значението на водорода от възобновяеми източници и неговия потенциал за декарбонизацията на промишлеността и транспорта. Според актуализираната версия, общото вътрешно търсене на водород се очаква да нарасне до 125-200 TW/h до 2050 г.

През март 2022 г. Дания прие своята стратегия Power-to-X, за да ускори преобразуването на електроенергията в зелен водород и други електронни горива за период от десет години. Страната има за цел да изгради 4-6 GW електролизни мощности до 2030 г. Стратегията има за цел да подкрепи използването на зеления водород, особено в трудни за усвояване сектори като корабоплаването и авиацията, както и в тежкия автомобилен транспорт и промишлеността.

Германия публикува своята национална стратегия за водорода през юни 2020 г, с цел до 2030 г. да бъдат изградени 5 GW електролизни мощности. Федералното правителство в момента работи по преразглеждането на стратегията за водорода.

Обединеното кралство публикува своята стратегия за водорода през 2021 г, с която се поставя амбицията за 5 GW нисковъглеродно производство на водород до 2030 г. Британската стратегия за енергийна сигурност, публикувана през април 2022 г., удвоява амбицията за производствен капацитет до 10 GW до 2030 г., като поне половината от този обем ще бъде от електролитен водород.

Шотландия публикува своя План за действие за водорода през декември 2022 г. В плана е заложена цел от 5 GW за производство на енергия от възобновяеми източници и водород с ниски въглеродни емисии до 2030 г. и 25 GW до 2045 г.

Швейцарската пътна карта за водорода в момента е в процес на изготвяне. Документ за водорода беше публикуван през септември 2022 г. В него са представени девет становища относно целите, ролята и областите на приложение на водорода в Швейцария.

Биометан

Производството на биометан е нараснало рекордно през 2022 г.

Глобалното предлагане на биометан се е увеличило с приблизително 16% (или 1 млрд. куб. м) през 2022 г. до близо 7 млрд. куб. м. Това се дължи основно на Европейския съюз и Съединените американски щати, които заедно съставляват приблизително 90% от допълнителното предлагане на биометан.

Съединените щати остават далеч най-големият производител на биометан в света - позиция, която заемат от 2019 г. насам. В страната производството на биометан е нараснало с впечатляващите 20% (близо 0,4 млрд. куб. м) до достигане на 2 млрд. куб. м през 2022 г., което представлява почти 30% от световното производството на биометан.

Закон за насърчаване на използването на възобновяем природен газ от 2022 г. беше въведен чрез Конгреса през декември 2022 г. Законопроектът ще създаде десетгодишен данъчен кредит в размер на 1 щатски долар на галон за продавачите на възобновяем природен газ.

В Европейския съюз производството на биометан се е увеличило с приблизително 15% (0,5 млрд. куб. м) до близо 4 млрд. куб. м през 2022 г. Този ръст се дължи основно на Дания и Франция, които заедно представляват почти две трети от допълнителното предлагане на биометан в Европа. Във Франция производството на биометан е нараснало с приблизително 65% в сравнение с 2021 г., достигайки 0,65 млрд. куб. м. Това поставя Франция на второ място като най-голям производител на биометан в Европа, след Германия и изпреварвайки Дания. /БГНЕС