МАЕ: Потреблението на газ ще се свие заради Русия

Потреблението на газ ще се свие леко през тази година поради високите цени и намаляването на количествата на руски газ за Европа, а през следващите години ще има само бавен ръст, тъй като потребителите ще преминат към алтернативни източници на енергия.

В последния си тримесечен доклад за газовите пазари Международната агенция по енергетика )МАЕ) намали наполовина прогнозата си за световното търсене на газ.

Сега тя очаква ръст от едва 3,4% до 2025 г., което представлява увеличение от 140 млрд. куб. м спрямо нивата от 2021 г., което е по-малко от скока в търсенето от 175 млрд. куб. м, регистриран само през 2021 г.

"Последиците от нахлуването на Русия в Украйна върху световните цени на природния газ и напрежението в доставките, както и отражението му върху дългосрочните икономически перспективи, променят прогнозите за природния газ", заяви МАЕ.

"Днешните рекордни цени и смущения в доставките вредят на репутацията на природния газ като надежден и достъпен енергиен източник, като пораждат несигурност относно неговите перспективи, особено в развиващите се страни, където се очакваше той да играе все по-голяма роля за задоволяване на нарастващото търсене на енергия и за постигане на целите на енергийния преход.

Когато Русия намали доставките за Европа и европейските държави обещаха да се откажат от руския газ, въздействието бързо се разпространи по целия свят.

Европейските държави се опитват да компенсират недостига, като внасят повече втечнен природен газ (LNG), доставян с танкери, което според МАЕ създава напрежение в предлагането и води до намаляване на търсенето на други пазари.

Тя предупреди, че борбата за втечнен природен газ рискува не само да причини икономически вреди на други по-чувствителни към цените вносители, но и да повиши цените и по този начин да допринесе за допълнителни приходи за Русия.

"В този контекст ускореното спиране на руския газ следва да се съсредоточи преди всичко върху намаляване на търсенето на газ и увеличаване на производството на нисковъглеродни газове в страната", като биогаз, биометан и зелен водород, заяви МАЕ.

В новата си прогноза за по-нисък ръст на търсенето на газ МАЕ, която съветва държавите вносителки на енергия по отношение на тяхната политика, посочва, че само една пета от намалението идва от очакваното повишаване на ефективността и заместването на газа с възобновяеми енергийни източници.

"По-ниският ръст на търсенето на газ в нашата прогноза в сравнение с миналата година не гарантира ускорен преход към нулеви нетни емисии. По-голямата част от преразглеждането идва от по-ниския БВП и смяната на горивата, а не от по-бързото преобразуване на газа в електроенергия и повишаването на ефективността", се казва в доклада.

МАЕ заяви, че допълнителните мерки за преход към зелена енергия, освен дългосрочното си въздействие за намаляване на емисиите, ще облекчат натиска върху цените на газа в световен мащаб чрез намаляване на напрежението в доставките, като същевременно ще доведат до краткосрочно подобряване на качеството на въздуха чрез ускоряване на отказа от въглища.

"Най-устойчивият отговор на днешната глобална енергийна криза са по-големите усилия и политики за по-ефективно използване на енергията и за ускоряване на прехода към чиста енергия", заяви директорът на МАЕ за енергийните пазари и сигурността Кейсуке Садамори. /БГНЕС, АФП

Париж / Франция