Маските стават задължителни на закрито в София

На територията на София се въвеждат нови мерки срещу разпространението на коронавируса, това се посочва в заповед на РЗИ-София.

Заповедта влиза в сила от 4 август и е с продължителност 30 дни. Всички лица, когато се намират в закрити места, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване, в т.ч. лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, търговски обекти, транспортните средства за обществен превоз (трамваен, тролейбусен, метро влакове, таксиметрови автомобили и маршрутни таксита), железопътни гари, автогари, летище София, метростанции, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

Всички работодатели и органи по назначаване да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва: а) редовнo проветряване и дезинфекция; б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други); в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете; г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице; 5. При възможност и по преценка работодателите и органите по назначаване да създават възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или установят работно време с променливи граници или работа на смени, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

В заповедта се казва още, че се ограничават свижданията в лечебни заведения за болнична помощ и в хосписите. Допускат се само свиждания при пациенти с престой над 5 дни-по преценка на лекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска от заразяване сCOVID-19.11. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки за спазване на физическа дистанция 1,5 м. и носене на защитна маска за лице. /БГНЕС

Тагове: