Миглена Тачева още един мандат ще ръководи НИП

Управителният съвет на Националния институт на правосъдието избра Миглена Тачева за директор на НИП за още един мандат. Решението бе взето със 6 гласа „за“ и един „против“ от 7-членния УС на заседание днес. Заради пандемичната обстановка заседанието бе излъчвано онлайн в реално време.

Председателят на ВАС Георги Чолаков, главният прокурор Иван Гешев, двамата представители на ВСС съответно от Съдийската и Прокурорската колегии Красимир Шекерджиев и Евгени Иванов, министърът на правосъдието Десислава Ахладова и проф. Сашо Пенов от Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“ гласуваха за Тачева. Против гласува председателят на ВКС и председател на УС на НИП Лозан Панов.

Преди гласуването Управителният съвет на НИП прие отчета за дейността на директора на института за първия 5-годишен мандат /2016-2021 г./ Шестима от членовете на УС оцениха дейността като „много добра“, оценката на Лозан Панов бе „добра“.

Решението на УС за преизбиране на директора на института влиза в сила в деня, следващ изтичането на първия мандат. /БГНЕС