Министър Милена Стойчева: България с отлични условия за инвеститорите, лидери сме в IT сектора

България е държава с много стабилни макроикономически перспективи и една от страните с най-висока експертиза в IT сектора. Предлагаме широк и привлекателен набор от мерки в подкрепа на инвеститорите и те са добре дошли. Министерството на иновациите и растежа има всеобхватен подход и поставя акцент върху секторите с висока добавена стойност.


Това заяви в интервю за БГНЕС министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева.

С нея говорим за усилията за развитие на високотехнологична икономика и предимствата на България в конкурентната среда, на които чуждестранните инвеститори могат да се доверят.

Министър Стойчева отбеляза, че България е страна с много стабилни макроикономически перспективи и с второто най-ниско съотношение дълг/БВП в ЕС.

„Само две години сме имали дефицит, по-висок от 3 %, като той не е бил твърде висок - 4 %. През последните 25 години поддържаме стабилен кредитен рейтинг. Освен това има много добри механизми за подкрепа на инвеститорите по отношение на административните и оперативните разходи, които са с една трета по-малко и се извършват по-бързо, отколкото на други места“, каза още Стойчева.

Тя посочи, че България предоставя много широк и привлекателен набор от мерки в подкрепа на инвеститорите, включително финансова и нефинансова подкрепа на компаниите, както за енергийните проекти и цифровата инфраструктура, така и за обучение и развитие на служителите в размер до 2 млн. евро. Създадена е и специална програма, която осигурява пряка финансова възвръщаемост за стратегическите партньори и на инвеститорите в приоритетни области, както и механизми за насърчаване на тези, които избират да инвестират в интелигентната специализация на страната.

„Най-вече искам да кажа на инвеститорите, че България е подходящото място за тях, защото ние сме фокусирани върху развитието на иновациите, на нововъзникващите технологии и във високотехнологични сектори на икономиката. Осъзнаваме, че това е дългосрочна инвестиция, но тя ще има най-висока възвръщаемост за вас, така че сте добре дошли", заяви Милена Стойчева. Тя отбеляза, че част от работата на Министерство на иновациите и растежа е да представи едно ново лице на България, чийто активи включват таланта и хората.

„Имаме много жизнена предприемаческа екосистема. Тя е една от най-развитите и добре функционираща. България е на трето място в Югоизточна Европа по отношение на капацитета и потенциала на стартиращите предприятия. Също така сме на второ място по отношение на привличането на инвеститорски интерес и регионален играч в предоставянето на различни финансови инструменти и портфейл от фондове, които подкрепят новите компании и новите технологии“, допълни тя.

Министърът подчерта, че автомобилната индустрия е отбелязала сериозен ръст през последните години, именно благодарение на експертизата в областта на информационните технологии, а това е „нещо, което трябва да разкажем на останалата част от света, тъй като вече оказваме влияние“. България е една от държавите с най-висока експертиза в IT сектора, призната е за една от трите водещи страни в тази насока.

„Секторът се насочи към развитието на нови технологии и разработването на софтуерни продукти, които по същество управляват автомобилите ни, тъй като в днешно време наистина използваме "умни" автомобили. Тенденциите в този отрасъл всъщност позволиха на България да се позиционира като един от водещите играчи в областта на електрическите компоненти, произвеждаме и софтуер за този сектор. Поставяме акцент и върху микроелектрониката и мехатрониката, както и върху биотехнологиите и научните изследвания, които изискват подход за търсене на добавена стойност и инвестиции в интелектуалната собственост, в развитието и сътрудничеството за по-тясна работа между индустрията и академичните среди. На това залагаме като държава“, заяви Стойчева, като уточни, че 90% от критичните компоненти в световен мащаб за електрическите превозни средства, се произвеждат в България.

Милена Стойчева припомни, че ръстът на преките чуждестранни инвестиции в България е много показателен. Министерството на иновациите и растежа също така е разработило механизми за финансиране по начин, който да отговаря на визията за развитието на сектори с добавена стойност в обществото, свързани и с активите, които имаме като държава. Част от тези активи е и опита в областта на изкуствения интелект, сподели министърът. "Чрез новия Закон за инвестициите и рамката за измерване на въздействието за инвеститорите създаваме благоприятни административни процедури, финансови и нефинансови мерки, и поставяме акцент в иновациите като държава. Този комплексен и всеобхватен подход към настоящата среда наистина ще бъде привлекателен, ще се счита за добър начин, по който развиваме и подкрепяме инвеститорите и България."


На въпрос на БГНЕС относно примерите за успешни мащабни проекти в България, Стойчева отговори:

„Разполагаме с един от водещите изследователски институти за ИИ - INSAIT, който работи с утвърдени международни партньори като университетите ETH и EPFL в Швейцария, но също така и в цяла Европа и САЩ.“ Стойчева посочи и две новаторски стартиращи компании - EnduroSat, която произвежда наноспътници и ги изпраща в космоса, и Dronamics, която извършва превоз на товари с дронове и „преобръща“ цялото логистично пространство.

„Имаме примери и за центрове за научноизследователска и развойна дейност на големи компании като "Бош Инженеринг“. Друга успешна компания в IT сектора е SAP Labs. Infosys е втората по големина технологична компания в Индия, която откри нов разширен офис и 500 нови работни места в България. В сектора на биотехнологиите разговаряме с редица фармацевтични компании и други фирми, които се интересуват от развитието на центрове за научноизследователска и развойна дейност в България в сътрудничество с научните институти, а също и с университетите. Тези добри примери съответстват на секторите, които представяме в нашата програма за интелигентна специализация и конкурентоспособност“, сподели министър Милена Стойчева.

Тя посочи и една нова възможност в посоката на развитие на икономическия сектор: „Културата и творческите индустрии може да се окажат една вълнуваща изненада, в която виждаме голям потенциал и ще инвестираме в тях. България е известна с това, че създава добри компании в този сектор. Ние сме една от страните победителки, които имат технологичен "Оскар", спечелен от местна компания, която стои зад софтуера за анимиране на много от филмите, които гледаме - "Chaos Group". Имаме много добри примери и в гейминг индустрията“.

„Трябва да гледаме на бъдещето по един по-отворен начин и да помислим къде са силните ни страни, а след това да съчетаем това с визия и политика, които ще дадат възможност на тези силни страни да разцъфнат в развитието на икономиката, а също да бъдем добро място за работа и живот“, добави министърът.

Стойчева определи присъединяването на България към споразуменията "Артемида" като исторически момент и стратегическо решение, защото България вече е част от мрежата от държави, които обединяват усилията си за мирно изследване на космоса. Според нея по този начин се отваря пространство за нови компании, институти, изследователи и отделни граждани, които имат амбиция и работят върху нови решения, да бъдат част от механизмите за финансиране. „Поставяме България на картата заедно с другите страни, които внедряват съвременните технологии в съвместната си работа“, отбеляза Стойчева.

По отношение на конкурентната среда в региона, с оглед амбициите на държави като Гърция, Румъния и Турция, министър Стойчева подчерта, че е време да се мисли "по-мащабно" по отношение на партньорството.

„Вече отделни организации, компании или дори държави и икономики не могат да бъдат двигатели на нови тенденции и на развитие. Моят отговор на това как гледаме на конкуренцията е, че всъщност работим с другите държави. Започнахме една инициатива. Бих искала да поканя и да работя с министерствата, които отговарят за иновационните дейности, за растежа, за инвестициите и за технологичното развитие в другите държави. Да съберем всички тези партньори тук, в България, и да работим съвместно за утвърждаването на Югоизточна Европа като един от иновационните центрове с новите развиващи се технологии и предприемаческия подход“, заяви тя.

„Моето послание към инвеститорите е, че ние сме отворени за бизнес. Търсим възможност да работим и да си партнираме с чуждестранни инвеститори в откриването на нови възможности, в създаването на иновации, които са движещата сила за икономиката в момента. Ние ще си партнираме с тях, за да извлечем най-добрите резултати и да подкрепим зелената, стабилна и устойчива икономика на България“, каза министър Милена Стойчева в заключение. /БГНЕС