Министрите от ЕС, отговарящи за градската политика, се срещат в Букурещ

На 14 юни министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще участва в неформална среща на министрите от Европейския съюз, отговарящи за градската политика в Букурещ, Румъния.

Петя Аврамова

Във форума, организиран от румънското председателство на Съвета на ЕС, ще участват европейският комисар по регионална политика Корина Крецу и представители на Европейския парламент, на Европейския комитет на регионите, на Групата на Европейската инвестиционна банка, на Норвегия и Швейцария, на градовете, участващи в Градския дневен ред на ЕС и свързаните с него партньорства.

По време на срещата ще бъдат дискутирани основните постижения на Градския дневен ред на Европейския съюз, който е в процес на изпълнение вече три години.

Предвижда се министрите да се обединят около „Декларацията от Букурещ - за обща рамка за градско развитие в Европейския съюз“. Очаква се тя да бъде своеобразен „мост“ между Пакта от Амстердам, даващ началото на практическото изпълнение на Градския дневен ред на ЕС, и Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, която ще бъде преразгледана и обновена през 2020 г. по време на Германското председателство, с цел създаване на обща рамка за развитие на градовете в ЕС.

Предвижда се Декларацията да подкрепи ролята и нарастващото значение на градските райони от всякакъв мащаб в ЕС и на местните и регионалните власти, като равнище на управление, най-близко до гражданите. /БГНЕС