МОН връчи наградите "Св. Иван Рилски" на четирима училищни директори

Четирима директори на училища бяха отличени от заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова с ежегодната награда на МОН "Св. Иван Рилски".По традиция тя се връчва на 11 май – Деня на Св. Св. равноапостоли Кирил и Методий, в Рилския манастир, предаде кореспондентът на БГНЕС за региона.

Наградата се връчва в Деня на Св. Св. равноапостоли Кирил и Методий в Рилския манастир

"Благодарствен молебен към Бога и Светите братя Кирил и Методий за успешното приключване на учебната година и молитва за здраве и за благословение на учащи се и учещи", отслужи Адрианополският епископ Евлогий, игумен на Светата рилска обител. На молебена присъстваха ученици от областите Благоевград и Кюстендил, ръководството на МОН, учители, началници на РУО и наградените директори. След молебена заместник-министър Таня Михайлова и отличените директори бяха приети от епископ Евлогий, който получи дарение - мултифункционално устройство. „Благодаря за дарението, въпреки, че сме един от най-старите манастири, все пак живеем в 21-и век“, каза игуменът на манастира.

„Всички вие започнахте от традициите на училищата ви, смятам, че това е в основата на успеха ви, за мен е чест да ви връча наградите“, каза Таня Михайлова при връчването на наградите в Иконната галерия на Рилския манастир. На четиримата - Георги Бакалов от Хасково, Васил Христов от Габрово, Златко Атанасов от Кърджали и Нина Чанева от 23-СОУ в София, бяха връчени грамота от МОН за наградата „Св. Иван Рилски”, придружени от икона на светеца и 1000 лв.

Директорът на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в град Габрово Васил Христов получи награда за това, че отдава голяма част от професионалния си живот като ръководи училище с дългогодишни традиции и успехи. Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” е първото техническо училище в България, в което днес се обучават 486 ученици в 22 паралелки. Специалностите са съобразени с актуалните нужди на пазара на труда. Васил Христов работи за ориентиране на обучението към практическото прилагане на теоретичните знания и поставянето на ученика в активна позиция, както и за задълбочаване на контактите с предприятия, фирми, акционерни дружества, обществени и културни институции и обществени организации. От учебната 2014-2015 година ПТГ “Д-р Никола Василиади” работи по проект дуално обучение с подкрепата на МОН, Австрийската търговско-промишлена палата и фирми партньори от Габрово по специалностите „Мехатроника” и „Машини и системи с ЦПУ“. Това обучение дава възможност на учениците да работят във фирмите с трудов договор и заплащане 90% от минималната работна заплата.

На молебена присъстваха ученици от областите Благоевград и Кюстендил, ръководството на МОН, учители, началници на РУО и наградените директори.

Друг носител на наградата е Златко Атанасов, директор на Средно училище „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост в Кърджали. Училището е средищно и е второто по големина училище в област Кърджали. Педагогическият колектив на ръководеното от него училище цели да придобие ценен опит в областта на културното сътрудничество, да развие принципите на неформалното образование и да се обменят добри практики в сферата на културата и иновациите, които рефлектират пряко върху всички ученици.

Като директор Атанасов полага усилия за непрекъснато обновяване на материалната база и създаването на съвременни условия за обучение. В училището са обновени всички кабинети, оборудвани са с компютри и мултимедии, изградена е съвременна спортна площадка с изкуствена настилка, модерен физкултурен салон.

Системна и задълбочена е работата по обхвата на децата и учениците, включително и в дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Директорът Златко Атанасов работи целенасочено по създаване на среда и условия за повишаване на дигиталните компетентности на учителите и учениците. През учебната 2018/2019 по проект в пет компютърни зали и 36 класни стаи се създадени условия за ползване на модерно техническо оборудване (компютри, мултимедии, интерактивни дъски, 100% интернет свързаност). Изнасят се иновативни уроци.

Осъзнавайки необходимостта от активен диалог между ученици, учители, родители и общественост за въвеждане на интегриран подход за програмиране и управление на културно-образователните процеси на регионално ниво, в СУ „Отец Паисий“ целенасочено се набляга на извънкласната дейност и участието в национални проекти и програми.

Директорът на 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ Нина Чанева е също с награда. Тя работи в системата на българското образование повече от 37 години. Тя работи за развиване на култура за създаване и прилагане на иновации в областта на образованието. В училището се създава модерна образователна среда, изградени са 3 компютърни кабинета, смарт класна стая, мултимедии във всяка стая. Има 100 процентово покритие на училището с wi-fi. Екипът провежда занятия в различни музеи, библиотеки, „Музейко“, посещава дни на отворените врата в различни висши учебни заведения.

Четвъртият отличен директор е Георги Бакалов, който ръководи Център за специална образователна подкрепа „Петко Рачов Славейков“ в град Харманли. Центърът осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на децата със специални образователни потребности и за включването и участието им в общността на детската градина и на училището. Центърът си взаимодейства с другите институции в системата на предучилищното и училищното образование, със специализираните институции за деца, със социалните услуги в общността, с родителите, представителите на децата или с лицата, които полагат грижи за децата.

Ежегодно децата със специални образователни потребности участват в общински мероприятия, тържества и базари, както и в състезанията на Спешъл Олимпикс, откъдето получават стимулиращи награди, грамоти и медали. От 2011 г. ежегодно е осигуряван отдих за учениците със СОП във ваканционно селище в с. Равда и в ММЦ - Приморско за децата с множество увреждания. Два пъти в годината се провежда Ден на отворени врати, целящ популяризиране дейността в центъра, насочена към родители, институции и общество.

По инициатива на Георги Бакалов е създаден Терапевтичен център, обзаведен с нови мебели, закупени изцяло със средства от бюджета на центъра, технически съоръжения, конструкции и модули. Извършен е основен ремонт на столова, кухня, външна ограда, основен ремонт на начален корпус. Направено е цялостно саниране на пететажна сграда и ремонт на покрива. В ход е основно обновяване и саниране на спортната зала в центъра. Обновени са 15 класни стаи, както и кабинетите по арттерапия, музикотерапия, кинезитерапия, лечебна физкултура и рехабилитация, два логопедични кабинета, два психологични кабинета, кабинет на социален педагог, сензорна зала, интерактивен кабинет, игротека, библиотека на играчките, стаи за родители. Обзаведен е кабинет по проект „Граматичко” към Национална програма „Училището-територия на учениците”, кабинет по модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” на Национална програма „Съвременна образователна среда“, кабинет по „Човекът и природата“ към Национална програма „Училището-територия на учениците“. Осигурен е 32-местен автобус за нуждите на центъра и за извозване на децата със специални нужди. Започнато е оборудване на Монтесори кабинет.

След VII клас се предоставя професионално обучение по част от професия на специалностите: „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ и „Трайни насаждения“. /БГНЕС