МС ще обсъжда разходите на Министерството на културата

Проект на решение за освобождаване на Росен Русев от длъжността почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на България в Румъния със седалище в гр. Плоещ и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Прахова, Дъмбовица, Бузъу и Брашов, и за закриване на ръководеното от него консулство. Това е една от точките в дневния ред на редовното правителствено заседание в сряда, предаде репортер на БГНЕС.

Служебното правителство ще проведе заседание, чийто предварителен дневен ред има 11 точки.

Сред тях и проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с постановление № 138 на министерския съвет от 2021 г. Внася я министърът на младежта и спорта.

Министърът на културата внася проект на постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на културата за 2021 г.

Последната 11 точка в предварителния дневен ред е проект на постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните, приет с постановление № 13 на министерския съвет от 2011 г. /БГНЕС