МВнР обявява конкурс за лого на инициативата за отбелязване на 20 г. от членството в НАТО

Министерството на външните работи отправя покана за участие в открит конкурс за създаване на графичен символ (лого) на Националната програма с инициативи за отбелязване през 2024г. на 20-ата годишнина от членството на България в НАТО.


В конкурса могат да вземат участие всички български граждани, които са завършили средно или висше образование или са студенти по една от следните специалности – графичен дизайн, комуникационни, художествени и визуални специалности, или маркетинг.

Представените проекти на графичен символ (лого) следва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са участвали в други конкурси. Предложенията трябва да бъдат авторски, оригинални, новаторски, разпознаваеми и асоциативни, като всеки кандидат може да участва с до три проекта.

Предложенията се подават в запечатан плик всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в ,,Приемна за граждани‘‘ на Министерството на външните работи, гр. София, ул. „Александър Жендов“ №2, със следния надпис: „Документи за участие в конкурс за изработване на графичен символ (лого) на Националната програма с инициативи за отбелязване през 2024г. на 20-ата годишнина от членството на България в НАТО“ и следната информация: име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и електронна поща.

Крайният срок за подаване на предложенията е 17:00 часа на 23 февруари 2024 г. Не се приемат документи, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване. /БГНЕС