МВР ще разработва нови електронни административни услуги

МВР ще разработва нови електронни административни услуги. Това заявява министърът на вътрешните работи Бойко Рашков, предаде БГНЕС.

Електронните административни услуги, предоставяни от МВР, са важен елемент от процеса по осигуряване на качествени, ефективни и достъпни услуги на гражданите и бизнеса. „Те са свързани с функционирането на други публични услуги, предоставяни от държавни и частни организации. Важно е МВР да осигури висока надеждност както от гледна точка на непрекъсната наличност на услугите, така и информационна сигурност“, заявява Бойко Рашков, отговаряйки на депутатско питане.

Той уточнява, че към момента чрез Портала за електронни административни услуги, МВР предоставя 54 електронни административни услуги. Става ясно от отговора, че такива има по направленията: Българските документи за самоличност, Частна охранителна дейност, Контрол на общоопасни средства, Миграция, „Пътна полиция“, Пожарна безопасност и защита на населението.

Министър Рашков заявява, че дирекция „Комуникационни и информационни системи“ на МВР подготвя проект с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, който предстои да бъде изпълнен в периода февруари 2022 – декември 2023 г. Става ясно още, че в обхвата на проекта са заложени дейности, свързани с надграждане на съществуващи и разработване на нови електронни административни услуги. /БГНЕС