МЗ отделя 242 хил. лева за борба срещу цигарите, алкохола и наркотиците

С две национални програми страната ни се бори срещу вредните зависимости, съобщиха за БГНЕС от Министерство на здравеопазването.

Дейностите за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол в Република България се изпълняват съгласно Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (НППХНБ) 2014-2020 г., за които здравното ведомство отделя 190 000 лева.

Тези за ограничаване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества се изпълняват съгласно Национална стратегия за борба с наркотиците (НСБН). Бюджетът там е 152 000 лева.

От здравното ведомство обясняват, че средствата по първата програма са насочени за: Повишаване на нивото на информираност, обучение и включване на населението в дейности по програмата 47 000 лв.; Изграждане на капацитет и умения за консултиране и подкрепа у медицински и немедицински специалисти - 17 500 лв.; Реализиране на дейности, насочени към ранно откриване на водещите хронични незаразни болести - 125 500 лв.

Тези дейности се изпълняват целогодишно от Регионалните здравни инспекции и Националния център по опазване на общественото здраве и анализи.

По НППХНБ от посочените финансови средства 40 000 лв. са разпределени на 28-те РЗИ в страната за провеждане на съответните дейности.

През 2019 година в страната са реализирани значителен брой дейности по промоция на здраве и профилактика на болестите сред деца и ученици. Те са насочени към ограничаване на рисковите фактори, свързани с начина на живот (тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност, употреба на алкохол и други); биологичните фактори на риска за хроничните незаразни болести – повишено артериално налягане и затлъстяване; пътнотранспортен травматизъм и други.

Ограничаване на тютюнопушенето

По инициатива на СЗО традиционно са отбелязани два световни здравни дни: 31 май – Световен ден без тютюн на тема „Тютюнопушене и здраве на белите дробове“ и 21 ноември – Международен ден без тютюнопушене на тема „Спри сега, за по-добро здраве утре“. Организирани са и проведени информационни кампании, целящи повишаване на информираността на хора от различни възрастови и целеви групи.

Проведени са скринингови кампании за измерване на въглеродния монооксид в издишан въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи и определяне на степента на никотинова зависимост, посредством изнасяне на Консултативния кабинет за отказване от тютюнопушене (ККОТ) за млади хора в средни училища и професионални гимназии.

Ограничаване на злоупотребата с алкохол

Организирани и проведени са информационно-образователни кампании: „Алкохолът е враг на здравето и ума“, „Шофирай отговорно и безопасно!“, Месец на трезвеността с мото „Алкохолът е грешният избор“ – насочени предимно към млади хора, с цел повишаване нивото на знанията им по отношение на вредите, причинени от употребата и злоупотребата с алкохол. Кампаниите включват срещи с алкохолзависими пациенти, демонстрация на алко-очила, състезания, семинари: „Употреба и злоупотреба с алкохол – последствия“, „Повишаване на здравната култура“ и др.; излъчени са филмите „42 градуса“, „Път без изход“ и „Несъобразена скорост“; проведени са масови мероприятия – Базар на открито под мото „Не на алкохола! Да на любовта!“ (14 февруари) и разпространение на ЗОМ.

Ежегодно се организира и мащабният Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“, реализиран в рамките на програмата.

През 2019 г. в конкурса, провеждан за 11-та поредна година, участваха рекорден брой ученици - над 1989 от I до XII клас от цялата страна, заедно с техните учители и родители. Проведени са 2 332 дебата и дискусии, 2 788 спортни прояви и 1706 туристически похода, разработени са 85 интернет сайта и електронни книги за здравословен начин на живот. От всички участвали проекти са отличени 46, в следните области: ограничаване на рисковите за здравето фактори; разработване на интернет книги и образователни материали; проведени дейности сред природата; физическа активност; организирани концертни и театрални представления. /БГНЕС