На второ четене: Съдебните центрове по медиация ще функционират към окръжните съдилища

Народните представители приеха на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията, внесен от Министерски съвет. Този законопроект е включен в ПВУ, предаде репортер на БГНЕС.

Златан Златанов от "Възраждане" подчерта, че те не могат да подкрепят във фаза на съдебна медиация да се включват лица без квалификация. "Законът не кореспондира с правната логика.", категоричен е той. По думите му това е ненужден закон, който ще внесе хаос във функционирането на съдебната система.

Радомир Чолаков от ГЕРБ коментира, че "някой от предишния кабинет е вкарал в ПВУ обещания за законопроекти, които не е знаел дали НС ще приеме или не. Но те са обещани и в момента сме поставени под натиск и този натиск ще се усилва следващите дни много затова, че някой е обещавал без да мисли". По думите му в този закон е предвидено въвеждане на измененията след година и половина, за да може да се да се коригират пропуските, ако има такива.

Със законопроекта от 1 юли 2024 г. се въвежда задължителна съдебна медиация по определени граждански и търговски дела. Законопроектът е включен в Националния план за възстановяване и устойчивост със срок на изпълнение в края на четвъртото тримесечие на 2022 г. Според вносителя въвеждането на задължителната съдебна медиация ще доведе до облекчаване на работата на съда, административната тежест за магистратите, натовареността на съдилищата и ще спомогне за по-бързото и ефективно разрешаване на споровете между страните. Отбелязва се, че задължителната съдебна медиация няма да доведе до ограничаване на достъпа до съд, тъй като ще се развива в самия процес и няма да забави съдебното производство. Със законопроекта се определят изискванията към лицата, които ще могат да осъществяват съдебна медиация, специфичните им функции и задължения, както и самата процедура. Основните промени в Закона за съдебната власт са свързани със създаването на съдебните центрове, в които ще се провежда задължителната съдебна медиация. Редът и начинът на подбор на медиаторите, специализираното им обучение, извършването на вписването и заличаването им от списъците, техният мандат и контролът върху дейността им ще бъдат регламентирани с наредба на Висшия съдебен съвет. /БГНЕС