Над 375 млн. лв. са приходите от „Балкански поток“

375,88 милиона лева са приходите от газопровода „Балкански поток“ през 2022 г., предаде репортер на БГНЕС.

Общите условно разпределени оперативни и финансови разходи за периода са на стойност 113,95 млн. лв. Оперативната печалба, реализирана от „Булгартрансгаз“ от проекта за 2022 г, е в размер на 261,93 млн. лв.

БГНЕС припомня, че оперативната печалба от работата на газопровода „Балкански/Турски поток“ през 2021 г. е в размер на 83,57 млн. лв. Оперативните и финансови разходи за същия период са на стойност 129,23 млн. лв. В тази сума освен разходите за материали, външни услуги, разходи за персонал, социално осигуряване, финансови и други разходи на обща стойност 54,20 млн. лв., е включена и натрупаната амортизация на проекта за 2021 г. на стойност 75,03 млн. лв.

„Булгартрансгаз“ е изградил и експлоатира разширението на „Турски поток“, който е част от концепцията за европейски газоразпределителен център „Балкан“. Приходите, които дружеството реализира от проектите за разширение на газопреносната мрежа на страната, са в резултат както на сключените обвързващи договори за резервиране на капацитет за период от 20 г. от проведената съгласно общоевропейската законова рамка процедура Орen Season, така и от предлаган свободен капацитет на междусистемните точки. Изградената инфраструктура има полезен живот от над 35 години и ще бъде използвана и след изтичане на срока на сключените обвързващи договори.

„Турски поток“ свързва Русия с европейския бряг на Турция по дъното на Черно море. Той се състои от две тръби всяка с капацитет по 15,75 млрд. куб.м. Първата тръба доставя директно „синьо гориво“ на Турция, а втората е предназначена за страните от Европа и Западните Балкани. В Европа тя влиза на българска територия, откъде пътят на газа отива в Сърбия и Унгария. Българската част от газопровода е известна също така като „Балкански поток“.

От края на април 2022 г. България вече не внася газ директно от Русия заради сложната ситуация свързана с войната на Кремъл срещу Украйна. Въпреки това транзитът на руски газ през нашата страна по „Турски/Балкански поток“ продължи.

Според експертите за да се осигури стабилно снабдяване с природен газ, така необходим за българския бизнес, София трябва да има поне два стабилни дългосрочни договора със страна или доставчик, различен от Русия, за да може да се осигури и така необходимата диверсификация.

Единственият дългосрочен договор, който има България, е с Азербайджан, който ни доставя 1 млрд. куб.м. по интерконектора с Гърция от есента на 2022 г. /БГНЕС