Над 60 хил. четвъртокласници се явяват на външно оценяване

Четвъртокласниците се явяват на национално външно оценяване. Очаква се в изпитите по български език и литература днес, и по математика утре, да се включат 60 320 деца.

Изпитът по български език и литература включва диктовка с 40 до 60 думи, която се пуска на аудиозапис. Четвъртокласниците ще отговарят също на 10 текстови задачи с възможност да изберат между три отговора. Има и текст за четене с разбиране с текстови задачи със затворени въпроси и със свободен отговор. Изпитът съдържа още задача с творчески характер, свързана със създаване на текст.

Изпитът по математика включва 25 задачи, сред които такива с възможност за избор между три отговора, с кратък отговор и текстови задачи.

Учениците ще пишат с черен химикал върху отделна бланка, която след това ще се сканира и оценява електронно.

За изпита по математика учениците могат да използват също молив, гума, линия, пергел и триъгълник.

Препитването започва в 10.00 часа и продължава 60 минути. Учениците със специални образователни потребности ще работят 40 минути по-дълго. /БГНЕС