Най-голямата ферма за био телешко месо у нас е изградена с проект по ПРСР

„За първи път кандидатствахме по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) през 2015 г., а през 2017 г. подписахме договор за финансирането му“. Това каза в интервю за БГНЕС Благовеста Василиева, собственик на предприятие за преработка на месо в с. Горно поле, общ. Маджарово, обл. Хасково. „Така направихме първото по рода си преработвателно предприятие у нас, което е със 100% затворен цикъл на производството. Тук произвеждаме само и единствено био телешко месо“, посочени още за медията ни Благовеста Василева. Стойността на проекта е в размер на 972 678,07 лв.

„Фермата ни се развива вече 27 години. Отдавна мечтаехме да направим затворен цикъл на производството, тъй като в България никъде нямаше биокланица, през която да преработим нашите животни, за да се направи краен продукт от биотелешко месо. С години чакахме да получи приоритет биоземеделието в ПРСР. И ето, че този момент дойде, имаше точки, които ние спечелихме като биопроизводители, затова кандидатствахме и реализирахме този проект“, ни разказа Василиева. Тя допълни, че предприятието работи от есента на 2019 г. и всички машини са нови.

Благовеста Василева

Благовеста Василева ни съобщи, че сами не са могли да подготвят документацията си за такъв тип проект. „Кандидатствали сме и по други мерки на ПРСР – по 4.1 за земеделска техника, в предходния период също – по мярка 311 за селския туризъм, но винаги сме работили с консултантска фирма“, заяви Василиева. „Ние сме стопани, земеделци, не можем да разбираме от всичко“, допълва собственикът на фермата.

„С Министерството на земеделието имаме отлична комуникация. Там работят подготвени и качествени хора, които винаги са насреща да помогнат“, посочи още Василева. И посъветва кандидатстващите по ПРСР да подават анекс към договорите си, при желана промяна. „Например, проектът за тази кланица трябваше да се преработи изцяло и Държавен фонд „Земеделие“ ни го одобриха. С направените промени си спестихме средства. Кланичната зала трябваше да е 6.50 според изискванията, но първата архитектурна фирма направи сградите с по 10 м. височина.

След като видяхме, че има възможност да се намали тавана, наехме друга фирма, която предложи изграждането на по-ниски сгради“, казва Василиева. И уточни, че при застроена площ от 650 кв.м. да се намалят параметрите на сградите наполовина, спестява много средства от стойността на проекта. И ето днес разполагаме с функционална и красива сграда“, похвали се бенефициента по Програмата.

***

Материалът е финансиран със средства от Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.), с подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.