Намалява замърсяването на въздуха в световен мащаб

Учени от САЩ изследваха данни за частици PM2,5, изхвърлени във въздуха от 1998 до 2019 г., и установиха, че средната им концентрация в световен мащаб непрекъснато намалява от 2011 г. насам. Това се дължи на мерките за намаляване на вредните емисии, предприети в Китай, като същевременно се намалява промишленото замърсяване в други региони. Подробности за изследването са публикувани в списанието Nature Communications.


Най-малките частици PM2.5 във въздуха са най-вредният фактор на околната среда за здравето, тъй като лесно навлизат в кръвта, пишат авторите на проучването. Тези частици причиняват респираторни и сърдечно-съдови заболявания и са свързани с преждевременната смърт. Основният източник на замърсяване на въздуха с прахови частици PM2.5 е изгарянето на изкопаеми горива и дърва. Някои страни по света предприемат мерки за намаляване на емисиите на вредни частици в атмосферата.

„Значението на PM2.5 като водещ рисков фактор за човешкото здраве подтиква изследователите да изучават дългосрочни промени (в концентрацията на тези частици във въздуха). Решихме да анализираме сателитни данни за PM2.5, за да получим представа за глобални и регионални промени при въздействието на тези частици (върху населението) и техните последици за здравето", каза водещият автор Рандъл Мартин, професор във Вашингтонския университет в Сейнт Луис (WUSTL). Изследователите разработиха подход, който им позволи да определят регионалния "произход" на най-малките частици и тяхното въздействие върху местното население. Като цяло анализът показа, че подлагането на населението на PM2.5 се е увеличило от 1998 г. насам и е достигнало своя връх през 2011 г., след което е започнало стабилно да намалява до 2019 г. Учените са установили, че най-голямо увеличение на замърсяването преди 2011 г. е наблюдавано в Азия, Африка и Южна Америка. Но след това повечето региони по света започнаха да намаляват този показател: емисиите намаляха в Европа, Азиатско-тихоокеанския регион, Югоизточна Азия, Русия, Африка на юг от Сахара и, най-забележимо в Китай. Строгите мерки за контрол на качеството на въздуха в Китай се оказаха основната причина за тези глобални положителни промени, каза първият автор Чи Ли, учен в групата за анализ на атмосферния състав в университета. "Над 90% от намаляването на средното глобално въздействие [на праховите частици] идва от Китай, според нашите изчисления. Бяхме изумени, когато получихме този резултат, но той може да се обясни с бързия спад в концентрациите на PM2.5 поради усилията на Китай за намаляване на емисиите, което има положително въздействие върху една пета от населението на света“, каза Лий.

Положителното въздействие на тези промени е, че от 2011 г. до 2019 г. Китай регистрира 1,1 милиона по-малко случаи на преждевременна смърт в сравнение със същия предходен период. Подобри се и общото здраве на населението. Изследователите отбелязват, че през 2019 г. милиони преждевременни смъртни случаи по света все още са били свързани с пораженията на частици PM2.5. Ето защо те призовават да не спираме дотук. По-нататъшните мерки за подобряване на качеството на въздуха трябва да имат още по-осезаем ефект, казват учените. /БГНЕС