Напрежението на пазарите на природен газ може да продължи и през 2023 г.

Обръщането на Европа към алтернативни енергийни източници и увеличеният внос на втечнен природен газ (ВПГ) в резултат на намалените доставки на газ от Русия за континента оказват влияние, наред с другото, върху баланса на предлагането на световните пазари.

Поради намаляващите доставки на природен газ от Русия за Европа и свитото търсене се очаква световните пазари на газ да останат свити през 2023 г.

Според Доклада за пазара на газ за четвъртото тримесечие на 2022 г. на Международната агенция по енергетика (МАЕ) намаляването на доставките на газ от Русия за Европа е довело до рекордно високи пазарни цени, променило е търговските маршрути и е довело до ограничения на горивата в развиващите се страни.

През третото тримесечие на годината цените на природния газ в Европа и на втечнения природен газ (ВПГ) в Азия отбелязаха нови рекорди, което доведе до намаляване на търсенето на синьо гориво и до използването на енергийни източници като въглища и нефт за производство на електроенергия. В някои развиващи се страни имаше прекъсвания на електрозахранването поради високите цени.

Между януари и август тази година търсенето на природен газ в Европа е намаляло с 10% спрямо същия период на 2021 г., а търсенето на промишлен газ - с 15%.

Европа компенсира спада в доставките на руски газ чрез увеличаване на вноса на втечнен природен газ, закупуване на тръбопроводен газ от Норвегия и използване на алтернативни енергийни източници. Докато търсенето на втечнен природен газ в Европа се е увеличило с 65% през първите осем месеца на тази година в сравнение със същия период на предходната година, това увеличение е довело до спад в предлагането на втечнен природен газ в Азиатско-тихоокеанския регион.

Търсенето на природен газ в Индия и Южна Корея също намаля, докато в Китай и Япония то остана непроменено. От друга страна, в САЩ цените на природния газ достигнаха най-високото си ниво от 2008 г. насам поради повишеното търсене на електроенергия, особено през летния период.

Търсенето на втечнен природен газ в Европа ограничава възможностите за доставка в Азия

Очаква се потреблението на природен газ в световен мащаб да намалее с 0,8% през тази година под влияние на ограниченията в доставките и високите цени. Спадът с 10% на търсенето на газ в Европа и застоят на търсенето в Азиатско-тихоокеанския регион играят решаваща роля за световното потребление на газ.

Прогнозите са, че през 2023 г. търсенето на природен газ в световен мащаб ще нарасне с 0,4%. Въпреки това прогнозата за ръст на търсенето остава несигурна поради позицията на Русия по отношение на доставките на газ и икономическото въздействие на трайно високите цени.

Вносът на втечнен природен газ в Европа се очаква да се увеличи с 60 милиарда кубични метра през тази година. Забележително е, че тази цифра е повече от два пъти по-голяма от ръста на световния капацитет за износ на втечнен природен газ през миналата година. Вносът на втечнен природен газ в Азия се очаква да остане нисък през тази година в сравнение с 2021 г. поради ограниченията в предлагането на втечнен природен газ, произтичащи от високото търсене.

Без икономии на газ зимата в ЕС може да бъде тежка

Според аналитичната прогноза, представена в доклада за това как би се отразило на пазара на газ в ЕС евентуалното пълно прекратяване на доставките от Русия от 1 ноември, се смята, че без намаляване на търсенето на „синьо гориво“ нивото на запълване на газовите хранилища в ЕС може да спадне под 20% през февруари 2023 г. А ако вносът на втечнен природен газ остане нисък, то може да спадне до 5%.

Съществува опасност, че спадът на запълване на хранилищата до това ниво ще повиши риска от прекъсвания на доставките на газ.

Анализаторите обаче смятат, че дори при ниско предлагане на втечнен природен газ 9-процентният спад на търсенето на природен газ през зимата в сравнение със средната стойност за последните пет години ще запази капацитета на хранилищата над 25 %. Въпреки това 13% спад на търсенето в сравнение със средното за последните пет години може да доведе до над 33% спад.

Поради това е изключително важно да се предприемат строги мерки за намаляване на търсенето, за да се сведе до минимум изпомпването на газ от хранилищата и да се поддържат оптимални нива на предлагане.

Кейсуке Садамори, директор на отдел „Енергийни пазари и сигурност“ в МАЕ, коментира доклада и заяви, че намаляването на доставките на газ от страна на Русия вреди не само на ЕС, но и на всички потребители и икономики като цяло. „Перспективите ни за световните пазари на газ продължават да са неясни. Всички индикации сочат, че през 2023 г. пазарите ще бъдат много свити“, казва Садамори. /БГНЕС

------------

Нуран Еркул Кая, Анадолска агенция.