Народните представители ще гласуват на първо четене промените в НПК

На пленарното заседание в четвъртък народните представители ще проведат първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Част от разглежданите законопроекти, предлагащи промени в НПК представляват законодателни инициативи, включени в ПВУ, предаде репортер на БГНЕС.

В дневния ред на депутатите е включено и гласуване на Проект на решение за приемане на програма за компенсиране на битовите клиенти на природен газ, внесен от Кирил Петков и група народни представители. Вносителите задължават МС да приеме програма за компенсиране на битовите крайни клиенти на природен газ, които да бъдат компенсирани на базата на количествата потребен природен газ за съответния месец с фиксирана сума на един мегаватчас. Размерът на компенсацията се изчислява като 50% от разликата между цена на Обществен доставчик, одобрена от КЕВР за съответния месец, и прогнозната цена на природния газ за първо тримесечие на 2023г., с решение на КЕВР в размер от 122,58 лв. за мегаватчаас, като в сумите не е включен ДДС. Вносителите добавят, че МС трябва да прилага програмата за компенсация на битовите клиенти на природен газ за период от 01.01.2023г. до 30.04. 2023г.

Народните представители ще проведат и второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, както и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите.

Депутатите ще проведат първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, внесен от МС. От МС посочват, че е предвидено министъра да утвърждава проекти и дейности с прогнозна стойност по-голяма от прага от Закона за обществените поръчки. Второ, направено е допълнение относно предоставянето на данни от първичният администратор на данни. Трето, чл. 7г отпада от общите разпоредби и вместо него в преходните и заключителните разпоредби е създаден нов параграф. Четвърто, в предвиденото изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е добавено ново изречение по предложение на Министерството на финансите. Пето, отпада допълнението по чл. 360б в Закона за съдебната власт.

Народните представители ще гласуват и Проект на решение за обявяване на акт на геноцид на Холодомора в Украйна 1932-1933 г. и другите републики на бившия Съветски съюз, внесен от Стоян Михалев и група народни представители, както и Проект на решение за обявяване на Големия глад - Гладомор в Украйна през 1932-1933 г. за геноцид, внесен от Екатерина Захариева и група народни представители.

Депутатите ще проведат първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие, както и Законопроект за несъстоятелност на физическите лица, внесен от Министерски съвет. /БГНЕС