Национален ученически конкурс "Моите родови корени от Македония и Одринска Тракия"

Националният ученически конкурс за документален разказ, интервю или есе на тема „Моите родови корени от Македония и Одринска Тракия“ е за родовата памет на българите от Македония и Одринска Тракия. Конкурсът се провежда за втори път от Българското сдружение на родовете от Македония в партньорство с Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Македонския научен институт. Регламентът на конкурса е изпратен от Министерството на образованието и науката до началниците на регионалните управления на образованието за информиране на всички училища.

Участници: Ученици от V до ХІІ клас, подготвили собствени писмени текстове (есе, документален разказ или интервю) по зададените теми.

Условия за участие:

В конкурса за писмен текст могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи:

1. V – VII клас; 2. VIII – XII клас

В конкурса не могат да се предлагат писмени работи, които са участвали в консурса през предходните години.

Краен срок на изпращане на текстовете: до 15 април 2023 г.

по имейл на ел. адреси: Включете JavaScript, за да видите защитеното съдържание. или Включете JavaScript, за да видите защитеното съдържание.

или по пощата на адрес:

Българско сдружение на родовете от Македония, за конкурса, ул. „Пиротска“ №5, София 1000.

Писмените текстове трябва да са набрани на компютър и да се представят в електронен вариант, или на хартиен носител, като обемът на основния текст (без приложенията) е от 3 до 10 страници /шрифт Times New Roman, 12 пункта, общо от 4000 до 20 000 знака/

Указания за писмените текстове (документален разказ, интервю или есе):

От учениците с роднини и близки от Македония или Одринска Тракия се очаква да представят кратко проучване на своята родова история или съдбата на отделни личност/и, свързани с тези краища. За целта се предполага, че те трябва да проведат разговори-интервюта със своите роднини и близки (родители, баби и дядовци, лели и чичовци и по-далечни възрастни роднини и близки). Сведенията от тези разговори биха могли да бъдат допълнени с информация от книги, статии и други публикации; от проучвания в музеи, в частни и обществени архиви.

Учениците, които нямат произход от Македония и Одринска Тракия, могат също да участват в конкурса, като проучат и представят в съчинение рода на семейни приятели, познати и съученици с такъв произход.

Писменият текст се очаква да включва кратка информация за съответното селище (селища) в Македония или Одринска Тракия; откъдето са корените на рода; сведения за личности от рода, за бита и поминъка; по-характерни случки и събития, включително свързани с училищното образование или революционното дело; дата и причини за преселването в България, ако има такова; място (места) на заселване в България и стопанска и обществена адаптация; поддържане или не на връзки с първоначалното селище в Македония или Одринска Тракия; има ли отстанали роднини в Македония или Одринска Тракия.

Към писмените текстове като приложение би могла да се включи схема на родословно дърво, фотографии на личности, селища и родови събития, спомени на роднини и други материали, а също и рисунки от учениците по споменатите теми.

Кои територии включват Македония и Одринска Тракия:

Македония и Одринска Тракия са области в състава на Османската империя до Балканските войни от 1912-1913 г., населени тогава със значително българско население, и днес включват териториите на Република Северна Македония, части от Гърция и Турция, а в България – цяла Благоевградска област, също Смолянска и Кърджалийска област с изключение на някои северни селища, и най-южните части от Хасковска и Бургаска област.

Критерии за оценяване на писмените текстове (документален разказ, есе или интервю):

– конкретност, документалност с ясно и точно излагане на историята на рода и неговите географски местоположения;

– обхват и достоверност на ползвани източници (разговори-интервюта с по-възрастни роднини, сведения от исторически книги, статии и други публикации; архивни източници);

– личностна позиция;

– оригиналност и творчески подход към темата;

– критичност и аналитичност на изложението;

– езикова и стилистична култура.

Награди:

Първа награда – грамота и 100 лв,; втора награда – грамота и 80 лв; трета награда – грамота и 60 лв. Ще бъдат раздадени и много специални награди!

Наградите са на една и съща стойност за всяка възрастова група.

Наградените и част от номинираните за награда текстове с техни приложения могат да бъдат публикувани безвъзмездно от организаторите в подходяща форма.

За допълнителна информация:

Имейл: Включете JavaScript, за да видите защитеното съдържание.

тел.: 0888 541580 (г-н Димитър Христов), 0898 587223 (доц. Наум Кайчев) /БГНЕС