Националната библиотека отбелязва 170 г. от рождението на Константин Стоилов

По повод 170-годишнината от рождението на д-р Константин Стоилов, български политик и държавник, два пъти министър-председател на България, Националната библиотека представя фототипно издание, обединяващо две книги: избрани „Речи“ на д-р К. Стоилов и неговата биографията, написана от внучката му Ана Трнка-Чипева. Сборната книга представлява поредния принос от страна на потомците към запазване на историческата памет за живота и делото му.


Представянето на изданието ще се състои на 19 септември от 17.00 ч. в зала „История на книгата“ на първия етаж на Библиотеката.

В Западното фоайе на Библиотеката са подредени пет витрини с книги и документи, в които е отразен приносът на д-р Константин Стоилов. Изложен е екземпляр на вестник, носещ името на държавника - „Константин Стоилов“. Това е орган на Народната партия в Свищовска околия, който излиза в периода 1905-1907 г. Важно свидетелство за търговските и дипломатически връзки на България в края на 19 век е представеният търговски договор между Княжество България и Френската република, подписан от българска страна от д-р К. Стоилов на 23 май (4 юни) 1897 г. Част от експозицията са и печатарски плаки и печатни коли, които онагледяват етапите при изработката на фототипното издание. /БГНЕС