Най-големите бедствия са нанесли щети за 140 млрд. долара