Норвегия е най-еко страна в света

Проучване на платформата за сравнение на енергийните тарифи Utility Bidder разкрива интересни данни за 20-те най -големи държави в областта на чистата енергия, както и тези, които разчитат най-много на изкопаеми горива, предаде Ройтерс. Изследването посочва изкопаеми горива като въглища, нефт и природен газ, и възобновяеми - биогорива и отпадъци, вятърни, слънчеви и водни източници на енергия. Данните са получени от Международната агенция по енергетика (IEA).

Данните сочат, че 56% от общото потребление на енергия в Норвегия идва от възобновяеми източници, докато Обединеното кралство, например, се нарежда на 20-то място с чиста енергия от едва 13 %.

Оказва се, че Норвегия, Бразилия и Нова Зеландия са трите световни лидера когато става въпрос за възобновяема енергия. Така например, Норвегия използва хидроенергия повече от всяка друга страна по света - тя има дял от 45% от общата енергийна система в страната. Скандинавската страна е известна с многото си стръмни долини и реки, както и с увеличените валежи поради изменението на климата, което означава, че водноелектрическата енергия е изобилна.

С второто по големина предлагане на възобновяема енергия, Бразилия е лидер в производството на биогорива и отпадъчна енергия. Тези източници представляват 32 % от общото й енергийно снабдяване. Бразилия е и вторият по големина производител на гориво с етанол на базата на захарна тръстика и се рекламира като най-успешното алтернативно гориво до момента.

Възобновяемите енергийни източници представляват 42% от енергийните доставки на Нова Зеландия. Тя е световен лидер в производството на вятърна и слънчева енергия, които съставляват 25% от енергийната й система.

Разположена по пътя на „Ревящите четиридесет“ - комбинация от силни и постоянни западни ветрове, Нова Зеландия е перфектно позиционирана за вятърна енергия. Паралелно с това страната се радва и на изобилие от слънчева светлина.

На обратния полюс - на най-"мръсните" държави в света на първо място се нарежда Сингапур, който разчита на 98% изкопаеми горива. Страната използва най-големия дял петрол в света спрямо общите енергийни доставки, като изкопаемите горива съставляват 73% от енергийната система.

На второ място по ползване на изкопаеми горива се нареждат Австралия - с 93%, и Южна Африка - с 91%.

На четвърто и пето място са Люксембург и Холандия, които имат близо 90-процентна зависимост от изкопаемите горива. /БГНЕС